Provincie West-Vlaanderen verdeelt 72.109 euro aan subsidies over drie onderwijsprojecten


Overzicht projecten


Deze drie projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

 

STEM in de vrije tijd

Het VTI Tielt en de stad Tielt willen leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en tieners via initiatieven van de jeugddienst en naschoolse kinderopvang van de stad kennis laten maken met techniek, wetenschap, computationeel denken en engineering.

De school beschikt over een goed uitgeruste infrastructuur en onderlegde leerkrachten om de ontspanningsmogelijkheden voor de kinderen en tieners kwalitatief uit te bouwen. Eigen leerlingen van het VTI zullen als monitor ook meehelpen aan dit initiatief.

Doel van het project (24.400 euro): de drempel verlagen voor zowel kinderen als tieners en ouders het STEM-onderwijs in al zijn aspecten laten leren kennen.

 

LAP!

De gemeente Wevelgem wil in het Big Bang Wetenschapsbad een werkatelier inrichten waar jongeren kunnen experimenteren met textiel in al haar facetten. Ze kunnen er hun eigen projecten uitvoeren waarbij gemikt wordt op kruisbestuiving en samen ondernemen. Daarnaast worden er workshops aangeboden om jongeren te prikkelen en hen te laten ontdekken waar hun eigen talenten en interesses liggen.

Er wordt in het project (23.000 euro) gewerkt met (duurzame) materialen en stoffen en er zal worden aandacht besteed aan technieken (productie, materiaal,...) , creativiteit (ontwerp en design) en duurzaamheid (upcycling, tweedehandskledij). Wevelgem gaat daarvoor samenwerken met verschillende partners: bedrijven, het PTI Kortrijk en het Jeugdhuis.

  

GeletterdE-Gemeente 2.0


De twee West-Vlaamse Ligo's (Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek & Midden- en Zuid-West-Vlaanderen) willen hun charter "Geletterde gemeente" uit 2015 actualiseren en een nieuw leven inblazen. Dat idee kwam er onder meer door de uitbreiding van de digitale dienstverlening en het e-government ten gevolge van de coronacrisis.

Aan de hand van een aantal proeftuinen willen ze met dit project (24.708 euro) enkele (kleinere) lokale besturen helpen en ondersteunen om op korte termijn al wat stappen te zetten in de (grote) digisprong. Die lokale besturen zullen in hun inspanningen worden gehonoreerd met de uitreiking van een label.

Doelstelling: een toolbox uitwerken, waarmee andere lokale besturen in de provincie West-Vlaanderen later aan de slag kunnen gaan.

 

Volgende indienronde

Jaarlijks zijn er twee subsidierondes met telkens een oproep, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende rondes blijven de prioritaire thema's in het kader van het coronaherstelplan gelden: ‘bijdragen tot de (herstel-)gerichte opvolging van acute of dringende vragen en noden', ‘versterken van de competenties met het oog op het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom', ‘optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' en ‘verhogen van de geletterdheid op vlak van taal, cijfers en ICT'.
Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Verdere informatie kan verkregen worden via onderwijs@west-vlaanderen.be of via de website.

[www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend]

 Provincie West-Vlaanderen verdeelt 72.109 euro aan subsidies over drie onderwijsprojecten