B&B De Arend uit Nieuwpoort bespaart maandelijks € 650 op de energiefactuur


Tania Clarys & Olivier Willaert, zaakvoerders van Gastenverblijf De Arend en Tearoom Cornet de la Mer in de Marktstraat in Nieuwpoort-Stad, gaan voor een duurzame toekomst. Ze installeerden recent 26 zonnepanelen met 3 batterijen (15kW) en een warmtekrachtkoppeling (kortweg WKK) energiecentrale, de brandstofcel die gelijktijdig stroom en warmte opwekt.

Duurzame luxe

Een typisch Vlaams gebouw en voormalige kledingwinkel in het centrum van Nieuwpoort-Stad, heropgebouwd na WO I, herbergt vandaag een B&B en tearoom. Tot voor kort was er geen centrale verwarming en werden alle 6 kamers verwarmd met elektrische vuren. Dringend tijd voor een drastische ommezwaai. Niet enkel om financiële redenen, maar evenzeer vanuit duurzame overwegingen.

Tijdens de verplichte sluiting die corona met zich meebracht, namen Tania en Olivier de tijd om hun zaak te verduurzamen. Het basisidee is dat er meer service en beleving wordt aangeboden, met minder tot geen CO2 - uitstoot tot gevolg.

Voor 2020 voerden ze al kleine ingrepen door zoals LED verlichting, de isolatie van het dak, waterbesparende maatregelen, minder plastic en werken met lokale producten.

Sinds de installatie van de 26 zonnepanelen produceert de zon tussen de 20% en 50% van de dagelijkse elektriciteit die de B&B nodig heeft. Geen terugdraaiende teller meer? Daar weet deze ondernemer wel raad mee: dankzij de installatie van een batterij kan de B&B optimaal gebruik maken van pieken in zonne-energie. Deze worden opgevangen door batterijen die de kamers van stroom voorzien tijdens de avonduren. Een energiecentrale op waterstof met 2 lucht/lucht warmtepompen zorgt voor de overige elektriciteit, warm water en airco op de kamers.

Olivier Willaert legt uit: "We verbranden geen aardgas meer. Nu wordt de aardgas onder hoge druk gekraakt tot waterstof waardoor de uitstoot van CO2 drastisch vermindert. De waterstof wordt CO2 neutraal verbrand en maakt zo elektriciteit. Dankzij de lucht/lucht warmtewisselaars maken we van 1kW ongeveer 3kW elektriciteit die de airco's aanstuurt. De waterstofcentrale heeft een buffervat van 1000 liter water die de cel koelt en zorgt voor de centrale verwarming op de benedenverdieping. Hiermee warmen we ook het water op voor de 6 badkamers in de B&B. De rest van de elektriciteit maken we met 26 panelen en 15kW batterijen. De batterijen voorzien de kamers van stroom tijdens de avonduren."

Gastenverblijf De Arend zet ook al de deur open naar de toekomst. "Voorlopig werken we nog met aardgas, simpelweg omdat je nog geen waterstof kan aankopen. We hopen dat de overheid binnen onafzienbare tijd investeert in een waterstofnetwerk. Wij zijn er alvast klaar voor hierop aan te sluiten", aldus Olivier.

Duurzaam ondernemen als troef naar de bezoeker

Tania & Olivier plaatsten de batterijen in de hal, zichtbaar voor alle bezoekers. Dit zorgt ervoor dat ze spontaan het gesprek kunnen aangaan en hun bezoekers ook echt kunnen tonen dat ze duurzaam ondernemen.

Om gasten in de tearoom attent te maken op het feit dat er gewerkt wordt met lokale producten, werkten Tania en Olivier samen met de Antwerpse kunstenares Charlotte De Cock (www.charlottedecock.com). Zij bracht grote schilderijen aan in de tearoom om de aandacht te vestigen op het gebruik van lokale producten. Koe en kip staan centraal en vormen zo de sterren van de tearoom. Verse melk, room en eitjes zijn de basis voor alle roomijsbereidingen.

Resultaat

Door deze duurzame investeringen met een terugverdientijd van 8,5 jaar zien Tania en Olivier hun maandelijkse energiefactuur dalen met € 650,00. Bovendien genieten ze van een verminderd verbruik van 22.500 kWh dankzij de volledige overschakeling naar groene stroom. "We worden nauw opgevolgd door de Universiteit van Greenwich die de cijfers voor en na tot op de komma zal analyseren. We willen aantonen dat een kleine B&B zoals de onze wel degelijk het verschil kan maken", geeft Olivier nog mee.

De vele ingrijpen kwamen er na een intensief begeleidingsproject via het FACET-programma van Westtoer. Sabien: "Vanuit Westtoer en de provincie vinden we het heel belangrijk om toeristische ondernemers te ondersteunen en te stimuleren om circulaire oplossingen binnen hun bedrijf toe te passen, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Dit voorbeeld toont aan dat ook kleine ondernemingen kunnen inzetten op duurzaamheid."

Ondersteuning

Dankzij het Europees 2 Zeeën project FACET, gesteund vanuit Westtoer, konden Tania & Olivier advies op maat inwinnen van experten. Met de financiële steun vanuit het Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen van Toerisme Vlaanderen, konden deze ondernemers overgaan tot concrete realisaties.

Westtoer zet met het project FACET ook in op het aanreiken van best practices, ontwikkelen van samenwerkingsmodellen, een circulaire economie toolkit en aanbevelingen ter bevordering van nieuwe regelgeving en een verbeterde financiële ondersteuning specifiek gericht op de noden van de toeristische sector.

Het project FACET loopt van 2020 tot 2023. De totale investering bedraagt
€ 331 875 waarvan € 199 125 Europese subsidie in het kader van het Interreg V 2 Zeeën programma. 8 kustondernemers en 2 gemeenten stapten in 2021 mee aan boord in deze pilootfase van het project om duurzamer te ondernemen. In 2022 zal er met alle kustgemeentes en een grotere groep ondernemers worden gewerkt op basis van de resultaten van de eerste pilots.

Meer info: Gastenverblijf De Arend www.gastenverblijfdearend.be

 B&B De Arend uit Nieuwpoort bespaart maandelijks € 650 op de energiefactuur  B&B De Arend uit Nieuwpoort bespaart maandelijks € 650 op de energiefactuur  B&B De Arend uit Nieuwpoort bespaart maandelijks € 650 op de energiefactuur