"Je blijft voor altijd een voorbeeld van liberalisme en optimisme, Pascal!"


We verliezen een gewaardeerde medewerker, een trouw lid, een bondgenoot, een warme familiemens ook.

Vanuit een sterke liberale achtergrond kandideerde Pascal op onze lijst en werd hij telkens vlot verkozen.

Als raadslid trok hij, gezien zijn situatie ten gevolge van een ongeval, volmondig de kaart van zij die ‘anders-valide' zijn. Een aantal initiatieven werd door hem genomen en vlot goedgekeurd en gerealiseerd door de gemeenteraad.

‘Alleen als het hem echt niet lukte, liet hij zich verontschuldigen op tal van vergaderingen. Voor ons was het bewonderenswaardig hoe hij, niet gevrijwaard van ongemakken, zich steeds weer present toonde. Hij was een volksmens, een genieter ook, alom aanwezig in onze stad.'

‘Hoe zwaar zijn gemoed ook op de proef werd gesteld door de gekende omstandigheden, toch bleef hij zijn typische humor behouden, vaak tot groot jolijt en vermaak van ons allemaal'. Zijn humor ontwapende veel leed.‘

Pascal, We zijn geschrokken nu je toch, eerder totaal onverwacht, van ons bent heen gegaan. Het valt ons zwaar geen beroep meer op je te kunnen doen, je niet meer te kunnen bezoeken, je niet meer te zien. Toch, lieve Pascal, zal je verder leven in de hemel van ons hart, steeds weer dankbaar terugdenkend aan de grote mens, de grote vriend die je voor ons allen was. Bedankt voor alles.

'In verbondenheid met zijn familie.

Jouw liberale familie.