Interessant werkbezoek aan het Bakkerijmuseum te Veurne


Als uitzondering in het landschap van regionale erkende musea, is het Bakkerijmuseum van Veurne een zelfstandige vzw en niet structureel verbonden aan een lokale overheid. Het museum is ook voor het financieren van de vaste kosten - in het bijzonder de loonkosten (9 vaste medewerkers) - afhankelijk van de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid.

Het museum is het grootste en enig erkend Bakkerijmuseum van België en heeft de meest volledige collectie en documentatiecentrum over bakerfgoed. De bezoeker leert niet alleen over hoe de bakker vroeger aan de slag ging, maar hij/zij kan ook kijken naar hoe het vandaag gaat en wat de toekomst zal brengen. Het museum is ook de belevingsplek bij uitstek waar iedereen de handen uit de mouwen kan steken om zelf brood, koekjes, gebak, chocolade, speculaas,... te maken en dat al generaties lang.

"Het is onze ambitie om nog sterker te groeien en nog meer onze rol op te nemen als ambassadeur van het bakkersberoep, het walhalla voor de foodies en de poort naar het bakkersverleden. Hiertoe hebben we drie projecten opgestart: de bouw van een nieuw onthaalpaviljoen met workshopruimte, de vernieuwing van de scenografie en de aanleg van de museumtuin", aldus de gedreven medewerkers Liesbeth en Ina.

nieuw onthaalpaviljoen met workshopruimte

Het domein wordt geheroriënteerd voor een betere bereikbaarheid via de carpoolparking. Er komt een nieuw onthaalgebouw met workshopruimtes, waar men scholen, bezoekers en (hobby)bakkers kan ontvangen. De eyecatcher van de nieuwe workshopruimte wordt de nieuwe houtoven, die ook zal worden ingezet als gemeenschappelijke bakoven, waar regelmatig activiteiten rond georganiseerd worden. Sabien kon ook de aanvang van de werken aan het nieuw onthaalgebouw met eigen ogen aanschouwen. Ook daarvoor heeft de Provincie een subsidie toegezegd.

scenografie wordt vernieuwd

De binnenkant van het museum krijgt een nieuwe inrichting, look en feel. Verschillende thema͛' s komen aan bod: de bakkerswinkel, het leven van de bakker en zijn vrije tijd, het politieke aspect (bakkersbonden, broodprijzen), het sociale en culturele aspect (brood en gebak bij feesten, doorheen onze levenscyclus, verschillende culturen), het atelier en de werktuigen, en tot slot de voorraadkamer, waar er dieper wordt ingegaan op de grondstoffen van brood en gebak. Verder krijgt het kenniscentrum een eigen plaats in het oude woonhuis. Geïnteresseerden kunnen hier op afspraak tal van publicaties raadplegen.

Museumtuin 2.0

Op het museumdomein wordt de kale, inspiratieloze grasvlakte omgevormd tot een groene, ecologische belevingszone en ontmoetingsplaats. Men plant o.a. fruitboomgaarden, een belevingszone met speelnatuur voor kinderen, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een samenpluktuin, educatieve graanveldjes en educatieve akker. Kernbegrippen voor het nieuwe inrichtingsplan zijn co-creatie (de inrichting en werking van de samenpluktuin samen met partners vormgeven), het realiseren van een open ontmoetingsplaats en het bewustzijn rond voeding en korte keten vergroten.

Het project 'Museumtuin 2.0' van de vzw bakkerijmuseum eind vorige jaar financiële steun toegezegd in het kader van Leader Westhoek. "Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit promoten of bepaalde kwetsbaarheden in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken. In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten) ", duidt Sabien.

"Vzw Bakkerijmuseum uit Veurne creëert in het project ‘Museumtuin 2.0' een groene, ecologische belevingszone en ontmoetingsplaats. Ze plannen in de museumtuin onder meer fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een pluktuin, educatieve graanveldjes en -akker. Samen met verschillende sociale organisaties verzorgen ze een aantal moestuintjes. De totale kostprijs van het project bedraagt 161.850,00 euro, waarvan 80.925 euro via Leader Westhoek. Dat laatste bedrag bestaat uit 50% Europese, 25% Vlaamse en 25% provinciale steun."

Meer info: www.bakkerijmuseum.be

 Interessant werkbezoek aan het Bakkerijmuseum te Veurne  Interessant werkbezoek aan het Bakkerijmuseum te Veurne  Interessant werkbezoek aan het Bakkerijmuseum te Veurne  Interessant werkbezoek aan het Bakkerijmuseum te Veurne
 Interessant werkbezoek aan het Bakkerijmuseum te Veurne