Stad, Provincie en Vlaanderen werken samen aan Masterplan voor centrum van Oudenburg


Begin 2021 zette de Provincie West-Vlaanderen binnen de werking van het ‘Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone' (T.OP Kustzone) het licht op groen voor de ontwikkeling van het masterplan. Binnen dat programma worden de grote krijtlijnen bepaald, waarmee de stad en haar planners aan de slag kunnen. Eerder werden op die manier ook al masterplannen opgesteld voor Heist (Oostwinkel), Veurne (stationsomgeving), Koksijde dorp (sportpark), Westende Bad, Blankenberge (dijkbebouwing). De financiële bijdrage van de drie partners is bij ieder project evenwaardig.

Binnen T.OP Kustzone hebben we als Provincie de traditie ontwikkeld om bottom-up aan de slag te gaan. De inwoners geven mee aan in welke richting de stad zal evolueren en tijdens de projectweek werd met het ontwerpbureau aan de slag gegaan op het terrein. Als afsluiter van de projectweek vindt telkens een belangrijk inspraakmoment met de inwoners plaats. Dat was ook in Oudenburg het geval. Het studiebureau BUUR kon heel wat waardevolle suggesties meenemen.

Voor de eerste keer werd binnen het programma een stad uit het hinterland geselecteerd. We zijn er immers van overtuigd dat de kust en het hinterland hand in hand gaan en elkaar versterken. Daarom focussen we ook op de ruimtelijke uitdagingen van de veeleer landelijke gemeenten van het hinterland. Veel succes aan Oudenburg met de verdere uitrol van het masterplan! Met de Provincie zullen we deze ervaringen meenemen binnen het T.OP Kustzone verhaal en de ervaringen uitdragen naar andere kustgemeenten.

 

Burgemeester Anthony Dumarey licht het Oudenburgse verhaal toe:

Na een snuffeldag in september en heel wat overleggen en research was het tijd om een projectweek te organiseren. De stad heeft drie drukke en boeiende, maar ook spannende dagen achter de rug waarbij de ontwerpers en experts met een frisse blik heel veel hebben getekend, gedebatteerd om te komen tot een samenhangend verhaal voor 't Steedje, het historisch centrum van Oudenburg."

De uitdagingen zijn enorm. De historiek van Oudenburg en 't Steedje is bijzonder en is dan ook de rode draad geweest doorheen de projectweek. Het is een compacte stadskern waar alles op wandelafstand aanwezig is qua voorzieningen. De hoofdinsteek van het Masterplan is leefbaarheid, de stad wil een bruisend centrum waar het aangenaam leven en beleven is.

We maken een toekomstvisie om aan kwaliteitsvolle kernversterking te werken nood aan een gedragen visie voor de gewenste ontwikkeling van de kern, met aandacht voor de veranderede maatschappelijke context waarin we leven en respect voor de specifieke historische structuur van het Steedje waarin het omgaan met de aanwezige erfgoedwaarden niet mag ontbreken."

"Vanuit de stad is er de wens tot reorganisatie van de gemeenschapsfuncties, zoals de administratieve diensten, de muziekacademie, de bibliotheek, het cultuurgebeuren en het welzijnsaanbod binnen het centrum. Daarnaast staat de openbare ruimte bovenaan de prioriteitenlijst, zowel achter de Abdijsite, als het kerkpark als in de omgeving van de sportsite zijn er mogelijkheden om die open ruimte meer zichtbaar en toegankelijker te maken."

Op donderdag 3 februari werden de eerste voorstellen aan de inwoners voorgelegd, waarna er in dialoog werd getreden met hen. Wat participatie en consultatie zijn zeer belangrijk in dit traject. Er wordt gekozen om bottom-up te werken in plaats van de inwoners een kant en klaar plan voor te schotelen.

Er wordt ook veel aandacht geschonken aan de  veiligheid en verblijfskwaliteit binnen het centrum voor de fietser en wandelaar. In het kader van duurzame mobiliteit en werd reeds eerdere beslist om van het 't Steedje een fietszone te maken. Hier rond wordt nu verder een visie ontwikkeld waarbij leefbaarheid en basisbereikbaarheid voorop staan.

Tot slot heeft het studiebureau voorstellen opgemaakt voor alle inwoners, zowel jong als oud. Er werd dan ook heel wat tijd besteed aan welzijn tijdens de projectweek, met bijzondere aandacht voor de zorgsite in de stad. Ook bij de inrichting van de groene ruimtes zal er steeds gedacht worden aan de gezinnen in onze stad.

Dit zijn ideeën en visies voor de langere termijn. We moeten nu nog verder bekijken welke acties er ondernomen moeten worden om dit stapsgewijs op het terrein te realiseren.

 Stad, Provincie en Vlaanderen werken samen aan Masterplan voor centrum van Oudenburg