Toerisme Kortrijk neemt haar intrek in vernieuwd infopunt


De sluiting van Kortrijk 1302 en de werken voor de vernieuwde Groeningeabdij zorgden ervoor dat Toerisme Kortrijk moest uitkijken naar een nieuwe tijdelijke locatie. Waar beter dan bij het onlangs gerestaureerde Begijnhof, de fonkelende parel aan de Kortrijkse kroon. Samen met Designregio Kortrijk ging de stad op zoek naar een ontwerpteam om het infopunt op te frissen. Uiteindelijk viel de keuze op Five AM.

Voor het nieuwe infopunt staan reflecteren, verbindingen en connectie centraal. 5AM spatial design studio vervaagt in het ontwerp de grenzen tussen kunst, design, industrie, technologie en de stad. Een kader gebaseerd op de vormgeving van de Stad Kortrijk, is ingevuld door designers en makers van de regio. Het geeft de ruimte die creativiteit die het nodig heeft, met de focus op co-creatie in concept, design en productie.

Olivier Caluwier, Five AM

In het interieur vind je de vier elementen terug uit het nieuwe logo van de stad. Elk element staat voor een verhaallijn waar Kortrijk de komende jaren wil op inzetten en laat de bezoeker op een interactieve manier al kennismaken met de stad. De interpretatie van deze verhaallijnen werd overgelaten aan vier Kortrijkse makers.

  • Arne Desmet (FRACTALL): shopping

Kortrijk is traditioneel een echte shoppingstad. Een urban city hub die ook durft vernieuwen. Denk maar aan de op til zijnde opfrissing van het winkelwandelgebied (waarover later meer). Kortrijk nog steviger in de harten en geesten van de fashionistas brengen is het ultieme doel. De ronde spiegel, waar de bezoeker zichzelf vanuit verschillende hoeken kan bekijken refereert naar de shoppingstad waar verschillende modeliefhebbers aan hun trekken kunnen komen.

  • Xavier Truant: gastronomie

De komende jaren wil Kortrijk zich verder profileren als een culinaire hotspot met weerklank over de grenzen. Nieuwe plekken zoals de verlaagde Leieboorden worden verder beleefd dankzij de aanwezige horeca. Maar ook historische plekken krijgen dankzij innovatieve ingrepen hun grandeur van weleer terug. Een aantrekkelijke stad die op allerlei vlakken geconsumeerd kan worden. Xavier Truant is een Kortrijkse illustrator bekend van onder meer werk voor Knack en De Morgen. Voor de stad werkte hij de illustraties voor de studentenkaart uit.

  • Siel Verhanneman: creativiteit

Kortrijk is bovenal UNESCO Creative City sinds 2017. Iets wat de stad met fierheid uitdraagt. De thuisbasis van oa. Interieur, Wonder, de kunsttriënale Paradise, Memento Woordfestival, Next,.. . Maar des te meer ook de stad die zich engageert om Culturele Hoofdstad te worden in 2030. Vandaar ook de keuze om een gedicht van de Kortrijkse Siel Verhanneman op de boog uit te beelden. De letters zijn magnetisch, de bezoeker kan het gedicht dus zelf aanpassen.

  • Moonmonster: gaming

Met DAE heeft Kortrijk de beste game-opleiding ter wereld. Een ongekend potentieel waar de stad de komende jaren verder zal op inzetten. Denk maar aan het festival Unwrap dat vorig jaar boven de doopvont werd gehouden. Moonmonster is een start-up uit co-creatiehub Hangar K die hier een eigen game Inverted, made in Kortrijk, laat spelen.

Op welke domeinen kan Kortrijk zich onderscheiden van andere steden in Vlaanderen en België? Dat was het uitgangspunt voor onze relanceplannen waarmee we Kortrijk verder op de kaart willen zetten. De 4 pijlers (shopping, gaming, creatieve stad en gastronomie) die we vorig jaar definieerden komen op een originele wijze terug in het ontwerp van het nieuw toeristisch onthaal dat voortaan veel centraler gelegen is aan de toegangspoort van het Begijnhof.

Wouter Allijns - schepen van Toerisme en Economie

Het Begijnhof is met meer dan 70.000 bezoekers per jaar meer dan ooit een trekpleister in Kortrijk. In 2014 openden we het bezoekerscentrum. De vrijwilligers die het centrum bemannen, ontpopten zich tot echte ambassadeurs van het Begijnhof en de stad. Samen met de centrale ligging maakt dit van het bezoekerscentrum een uitstekende locatie voor een toeristisch infopunt.   

Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed

Vanuit Westtoer en de provincie werd in 2020 een nieuw reglement gelanceerd om toeristische initiatieven te ondersteunen. Deze keer ging het niet enkel om financiële ondersteuning, maar ook inhoudelijke begeleiding. Gespecialiseerde coaches werden aangetrokken en boden ook Toerisme Kortrijk hulp aan bij de voorbereiding van hun projectdossier. Vertrekpunt is een nieuwe visie op futureproof onthaal en de toekomstige rol van toeristische infokantoren. Een eigentijds infokantoor gaat namelijk verder dan informeren en adviseren. Het ademt het DNA uit van de stad en de regio waarin het zich bevindt. Zo transformeert een klassiek infokantoor naar een ware inspiratieplek, een gezellige plek met ruime aandacht voor locatie- en productbranding. Voor de ontwikkeling van nieuwe, verrassende producten wordt vaak samengewerkt met lokale ondernemers, kunstenaars, kunstacademies, ...  Ik ben bijzonder fier dat we dit kantoor in Kortrijk als eerste in een reeks van nieuwe betoelaagde infokantoren mee mogen openen. Rebels, ondernemend en creatief, innovatief, ... allemaal termen die we associëren met Kortrijk en we hier in de inrichting terugzien.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer

Het toeristisch onthaal en het belevingscentrum van het Begijnhof zijn dagelijks open van 10u-17u. Het project kwam tot stand in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, dankzij het projectbudget toeristische impulsen.

Contact

Gauthier Renard, marketingcoördinator Stadsmarketing & Toerisme, 0486 24 44 71

www.toerismekortrijk.be

 Toerisme Kortrijk neemt haar intrek in vernieuwd infopunt  Toerisme Kortrijk neemt haar intrek in vernieuwd infopunt  Toerisme Kortrijk neemt haar intrek in vernieuwd infopunt