Provincie werkt met 'Vorm de stad van morgen' aan ruimtelijke toekomst voor stad Poperinge


Publieke raadpleging startnota met 2 infomomenten
De eerste stap in het PRUP proces is de opmaak van een startnota. De startnota werd goedgekeurd op donderdag 17 maart 2022. Nu volgt een periode van publieke raadpleging van 60 dagen waarbij iedereen ideeën, suggesties en opmerkingen kan meegeven voor de toekomst van de stad.

Er worden tijdens de publieke raadpleging 2 infomomenten georganiseerd. Een fysiek infomoment (infomarkt) op woensdag 20 april en een digitaal infomoment (webinar) op dinsdag 26 april. Inschrijven voor de infomomenten kan via de website.

Daarnaast staat er in het Administratief Centrum van Poperinge, tijdens de volledige periode van de publieke raadpleging, een infozuil waar men een infobrochure kan meenemen. Ook digitaal kan men via de storymap op de website meer informatie vinden over het PRUP, de afbakeningslijn en de verschillende deelplannen.

Volgende stappen
Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een scopingnota die op de website zal geplaatst worden. Op basis van de input van de publieke raadpleging en aan de hand van ontwerpend onderzoek zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden in de scopingnota. Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van 60 dagen over de plannen, waar de inwoners van Poperinge inspraak in de plannen hebben. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden in 2024.

Samenwerkingsovereenkomst
De provincie sloot eerder een samenwerkingsovereenkomst af met Stad Poperinge voor de opmaak van het PRUP. Hierin zijn afspraken vastgelegd die zorgen voor zowel een inhoudelijk als financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. Daarom werd in april 2021 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de deputatie, de provincieraad en de gemeenteraad van Poperinge.

PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge
In 2009 werd het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge' goedgekeurd. Hierdoor werden projecten als het gemengd bedrijventerrein Sappenleen, Outside Adventure en het groengebied Bommelaer gerealiseerd.

Praktisch - openbaar onderzoek: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 28 maart tot en met vrijdag 27 mei 2022
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge (na afspraak)
- Dienst Omgeving, Veurnestraat 22 in Poperinge
- via de website www.west-vlaanderen.be/afbakeningPoperinge

Praktisch - openbaar onderzoek: infozuil met infobrochure
Wanneer: van maandag 28 maart tot en met vrijdag 27 mei 2022
Waar: Administratief Centrum, Grote Markt 1 in Poperinge

Praktisch - publieke raadpleging: ideeën, opmerkingen en suggesties indienen
Wanneer: van maandag 28 maart tot en met vrijdag 27 mei 2022
Hoe:
- via het inspraakformulier op website www.west-vlaanderen.be/afbakeningPoperinge
- via e-mail op ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
- per brief of tegen afgifte bij:
Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
Dienst Omgeving, Veurnestraat 22 in Poperinge

Praktisch - infomoment fysiek
Wanneer: woensdag 20 april 2022 van 16 tot 20 uur
Waar: in jeugdcentrum De Kouter, Komstraat 30 in Poperinge
Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/afbakeningPoperinge

Praktisch - infomoment digitaal
Wanneer: dinsdag 26 april 2022 om 19 uur
Waar: te volgen via de browser, link te vinden op de website
Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/afbakeningPoperinge

[ www.west-vlaanderen.be/afbakeningPoperinge ]

 Provincie werkt met 'Vorm de stad van morgen' aan ruimtelijke toekomst voor stad Poperinge