Provincie biedt ondersteuning om langdurige schoolafwezigheden aan te pakken


Provinciale cijfers

De nood om deze problematiek aan te pakken is hoog. In het schooljaar 2020-2021 telden de West-Vlaamse scholen 158.814 leerlingen. Daarvan bouwden 9.321 leerlingen tijdens het schooljaar meer dan 30 halve dagen afwezigheid op. Dat is bijna 6 procent van alle leerlingen. Daarvan waren er 2.176 ongewettigd afwezig, 476 leerlingen waren afwezig om persoonlijke redenen, 749 van rechtswege en maar liefst 5.920 leerlingen waren meer dan 3 weken afwezig wegens ziekte.

Ondersteuning

De redenen van afwezigheden zijn heel uiteenlopend. Het gaat niet enkel alleen om spijbelen. Een aantal jongeren blijven thuis uit angst, zijn al mantelzorger, groeien op in een gezin met financiële problemen, zijn hoogbegaafd of hebben al een kind. Jongeren die vaak afwezig zijn, ongeacht de reden van afwezigheid, riskeren een grote schoolse achterstand. Daarom wil de Provincie wil daar via het flankerend onderwijsbeleid aandacht aan besteden.

Jongeren moeten zoveel als mogelijk op school aanwezig kunnen zijn. Als ze er om een of andere reden echt niet geraken, moeten ze de gepaste hulp en ondersteuning krijgen. De Provincie biedt daarom aan de hand van de twee nieuwe brochures, het draaiboek ‘Onderwijs voor zieke leerlingen' en het actieplan ‘Afwezig op school', ondersteuning aan scholen, CLB's, maar ook aan ouders, lokale besturen, organisaties en ondersteuningsnetwerken. Daarin staan o.a. heel veel tips om jongeren die afwezigheden opbouwen op te vangen, te begeleiden en welke organisaties daar een rol in kunnen spelen

De brochures zijn gratis te raadplegen via www.west-vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming. Wie een papieren versie wenst, kan die bestellen via onderwijs@west-vlaanderen.be.

Studiedag ‘afwezigheid op school'

De brochures zijn het resultaat van de studiedag ‘afwezig op school', die op donderdag 12 mei plaatsvond. Het is een initiatief binnen het project ‘Klasziekaal' van de Provincie West-Vlaanderen, samen met het Netwerk Samen Tegen Schooluitval West-Vlaanderen en de Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs. Zowat 120 mensen, vooral uit de onderwijswereld, kwamen samen om zich in deze problematiek te verdiepen.

 Provincie biedt ondersteuning om langdurige schoolafwezigheden aan te pakken