Interessant werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende!


"Als Provincie kunnen we niet anders dan écht trots zijn dat er zo'n gerespecteerd instituut is in West-Vlaanderen. VLIZ heeft heel wat expertise op veel domeinen en zet daarmee onze provincie op dat vlak op de internationale kaart. We zijn blij dat we als Provincie destijds, in 1999, één van de stichtende partners waren in het verhaal. Sindsdien is VLIZ gegroeid van een 20-tal personeelsleden tot meer dan 120", vertelt Sabien.

De Provincie ondersteunt het VLIZ niet alleen financieel. Er is ook samenwerking rond een viertal thema's:

1/ natuur en milieueducatie

Daar werken onder andere onze bezoekerscentra en domeinen rond. Het project rond burgerparticipatie is een mooie aanvulling daarbij.

2/ beleidsrelevante informatie op maat van de regio (data)

Het VLIZ als kennisinstelling met hun specifieke info kan perfect de Provincie ondersteunen en aanvullen in haar rol als regiobestuur en kennispartner.

3/ blauwe economie

Via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij is hierrond heel wat kennis vergaard, die aanvullend is aan de kennis van het VLIZ op dat vlak.

4/ internationale samenwerking (rond mariene kennis)

Het VLIZ speelt ook een belangrijke rol in het uitbouwen van een marien kennisnetwerk rond de Zuidelijke Noordzee en dit is ook voor ons als Provincie essentieel om een goede samenwerking met de buurlanden op te zetten.

"Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt rond de Zeekrant, de grote schelpenteldag, de kustgidsendag. Op vlak van kennis is dat bijvoorbeeld het kustportaal, de kennisgids kust en zee, die eigenlijk zijn inspiratie kennen in oudere provinciale initiatieven als de kustatlas, ... ", geeft Sabien als voorbeelden.

"Naar de toekomst toe zullen vooral rond het samenbrengen / inzetten van burgers bij wetenschappelijk onderzoek zeker nog initiatieven worden ontwikkeld. En verder willen we zeker ook werken aan het verhogen van de bewustwording van het unieke van onze kust en zee."

Meer info:

www.vliz.be
www.seawatch-b.be

Bekijk hier de aflevering van Het Provinciaal Domein over het VLIZ van 16 april 2022!

 Interessant werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende!  Interessant werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende!  Interessant werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende!  Interessant werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende!
 Interessant werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende!