Tien plattelandsprojecten uit Westhoek krijgen samen 950.000 euro financiële steun


WESTHOEK 

Toeristische projecten
Enkele toeristische initiatieven krijgen stimulansen dankzij de steun van Leader Westhoek. Gemeente Kortemark pakt uit met een picknickplek boven de Handzamevallei terwijl Lo-Reninge inzet op waterrecreatie via het verhuur van pedalo's en culturele openluchtactiviteiten in haar dorpen organiseert. Westtoer en het Regionaal Landschap Westhoek slaan de handen in elkaar om het wandelnetwerk uit te breiden in de regio van De Blankaart (Diskmuide) en in Zonnebeke. In Noordschote vormt De Poesele Fietshoeve een nieuwe rustplaats voor wandelaars en fietsers en het Regionaal Landschap Westhoek verhoogt de biodiversiteit in tuinen.

Welzijnsprojecten
Leader Westhoek ondersteunt eveneens welzijnsprojecten. Vzw De Boomhut geeft met sociale economie een nieuwe invulling aan het stationsgebouw van Diksmuide. Vzw De Lovie breidt haar domein uit met een kinderboerderij, een voedselbos en enkele stille, groene rustruimtes. Het Energiehuis Westhoek begeleidt inwoners om de beste energiebesparende maatregelen te nemen en vzw Wieltjesgracht start binnenkort met Buurthuis d'Oude Kapelle.

Europees steunprogramma
Leader is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wil de leefbaarheid op het platteland, meer specifiek in de ‘Leadergebieden', verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen tellen we op vandaag twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

6 miljoen euro voor projecten in de Westhoek
Tot en met 2022 is in totaal 6 miljoen euro aan steun beschikbaar voor plattelandsprojecten in de Westhoek. De enveloppes bestaan uit 50% Europese, 25% Vlaamse en 25% provinciale steun. Daarmee staat de Provincie West-Vlaanderen in voor 1,5 miljoen euro aan middelen.

Sinds 2014 werden voor ‘Leader Westhoek' al 104 projecten goedgekeurd.

Nieuwe oproep
Nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2022 om 12 uur.

 

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN  

Goedgekeurde projecten

Het gemeentebestuur van Ledegem wil de dwarsschuur van het Capellehof, een geklasseerd erfgoeddomein, in eer herstellen en het een multifunctionele bestemming geven. Bij het project geldt het DORV-principe, waarbij het centrum als centraal contactpunt zal dienen en zo een sociale, economische en toeristische meerwaarde zal geven voor de inwoners van het plattelandsdorp Rollegem-Kapelle. Het heeft een sterk beeldbepalende waarde voor het dorp. Tevens biedt de restauratie van het Capellehof mogelijkheden voor kansengroepen om zich in het maatschappelijk leven van het dorp te integreren. Het project heeft een totale kostprijs van 250.000 euro en krijgt in het kader van Leader een subsidie van 100.000 euro.

Curando O.L.V. van 7 Weeën vzw uit Ruiselede wil met samen met verschillende partners binnen het project "Trefhof Beernem" op de site Mexiceau werken aan het herstel van het terrein en de ontwikkeling ervan tot een multifunctioneel gemeenschapsproject, waar de inwoners van Beernem kunnen van genieten en samen actief zijn. Daarnaast willen zij vanuit de verschillende activiteiten op het terrein een beheersplan uitwerken. Om die reden maken ook het Regionaal Landschap als copromotor en de gemeente deel uit van het partnerschap. Het project heeft een kostprijs van 150.400 euro en krijgt een subsidie van 97.760 euro.

Europees steunprogramma
Leader is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wil de leefbaarheid op het platteland, meer specifiek in de ‘Leadergebieden', verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen tellen we op vandaag twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Nieuwe oproep
Nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend worden tot 1 oktober 2022.

 [ www.west-vlaanderen.be/leader ]

 Tien plattelandsprojecten uit Westhoek krijgen samen 950.000 euro financiële steun