Onderzoek bij leerlingen beroepsonderwijs met steun van de provincie West-Vlaanderen


Het is belangrijk om deze projecten te ondersteunen. De schoolcarrière is bepalend voor het verdere beroepsleven. Iemand die zonder diploma de school verlaat, heeft het moeilijker om een job te vinden of uit te oefenen. Leerlingen verlaten de lagere school minder goed in vergelijking met vroeger omwille van verschillende redenen. Daar moeten we met verenigde krachten aan werken.
 Onderzoek bij leerlingen beroepsonderwijs met steun van de provincie West-Vlaanderen