Sabien present op diploma-uitreiking in provinciehuis Boeverbos


Lees hierna de speech van Sabien:

We stellen vast dat ook vandaag nog steeds heel wat jongeren de school verlaten zonder diploma secundair onderwijs. De samenwerking tussen VDAB en het volwassenenonderwijs zorgt ervoor dat mensen die op een later moment alsnog hun diploma willen behalen, dit via verschillende trajecten tweedekansonderwijs kunnen verwezenlijken.

Vandaag studeren er 33 cursisten af binnen deze gezamenlijke opleidingstrajecten, opleidingen die allemaal leiden naar knelpuntberoepen. De Provincie zet hier graag mee haar schouders onder, vanuit het werken aan onze prioritaire beleidsthema's binnen het flankerend onderwijsbeleid: de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verhogen en het stimuleren van de gekwalificeerde uitstroom.

Onze huidige arbeidsmarkt is in een zeer snelle evolutie is en heeft met een zeer grote krapte te maken. Zowel technische skills, maar ook sleutelcompetenties, de zogenaamde ‘21ste eeuwse competenties', zijn onontbeerlijk op onze huidige arbeidsmarkt. Hieraan wordt aandacht besteed in onder andere de algemene vorming tijdens de opleidingen tweedekansonderwijs. We denken hierbij aan probleemoplossend denken, kritisch denken, creativiteit, enz. Competenties waardoor de werkzoekende sterker op de arbeidsmarkt komt en op deze manier erin slaagt een duurzame loopbaan uit te bouwen.

Wanneer we kijken naar onze arbeidsmarktreserve wordt het een uitdaging om deze te matchen met de vacatures. Ruim de helft van de werkzoekenden in onze provincie is laaggeschoold. Een goede duurzame opleiding is dus van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de werkgevers voldoende geschikte arbeidskrachten kunnen vinden en op deze manier hun bedrijven kunnen verder laten groeien.

De zogenaamde OKOT-trajecten of ‘onderwijskwalificerende opleidingstrajecten' zijn dus essentieel, dankzij een samenwerking tussen VDAB en de onderwijspartners om ervoor te zorgen dat de werkzoekenden naast het behalen van de technische skills ook een diploma op zak hebben na het beëindigen van hun opleiding.

Nu, eens het diploma behaald, zijn we er nog niet. We leven in een zeer snel veranderende maatschappij. De jobs van vandaag zijn niet de jobs van morgen. Wie vandaag afstudeert en de nodige competenties heeft om hiermee aan de slag te gaan, zal zich moeten blijven bijscholen om mee te blijven met de evoluties die er zijn. Het diploma van vandaag is slechts het startpunt voor het uitbouwen van een duurzame carrière.

Opleidingen in het avondonderwijs , hybride opleidingen of opleidingen op de werkvloer in samenwerking met verschillende partners, onder andere ook de sectoren, kunnen hierbij zeker een versterkende rol spelen. Omdat de Provincie hier het belang van inziet zet ze via het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren, verder in op de mentaliteitswijziging die nodig is om van West-Vlaanderen een echte lerende provincie te maken. En om het volwassenenonderwijs in onze provincie te versterken, structurele samenwerking en duurzame partnerschappen mogelijk te maken, brengt ze alle actoren samen in het Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs, van waaruit deze diploma-uitreiking mee ondersteund wordt.

Ik wens jullie een verrijkende avond toe en aan de cursisten vandaag aanwezig, een welgemeende proficiat en veel succes verder met jullie loopbaan!

 Sabien present op diploma-uitreiking in provinciehuis Boeverbos