Provincie West-Vlaanderen verdeelt 95.420 euro subsidies over vijf onderwijsprojecten


Deze vijf projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

Athena campus

Drie Hofsteden - Kortrijk

Leesbevordering en leesmotivatie

19.000,00 euro

RHIZO De Lage Kouter - Kortrijk

De eerste stappen naar een herstelschool buitengewoon onderwijs

20.000,00 euro

Stad Oudenburg

Steam for kids @ Oudenburg

25.850,00 euro

Howest, MaM - Brugge

XR in de realiteit

25.000,00 euro

Sint-Jozef en Ensorinstituut Oostende

Samen op smartschool

5.570,00 euro

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema's die op de website zijn opgenomen gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Alle informatie kan verkregen worden via onderwijs@west-vlaanderen.be of via de website.

 Provincie West-Vlaanderen verdeelt 95.420 euro subsidies over vijf onderwijsprojecten