Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 maart 2023


Het stadsbestuur koopt het pand gelegen in de Ieperstraat 161. Deze aankoop is noodzakelijk als we de stationsomgeving in een nieuw kleedje willen steken. Drie van de vijf panden, die mettertijd zullen moeten wijken, zijn nu eigendom van stad Poperinge. Het uitwerken van het masterplan om de stationsomgeving te vernieuwen, wordt een tijdrovend proces. Goed mogelijk dus dat de panden nog jaren leeg zullen staan. Een particulier zou in dergelijk geval een torenhoge leegstandbelasting moeten betalen, maar "het zou toch belachelijk zijn als de stad aan zichzelf leegstand zou betalen" dixit de burgervader.

Raadslid Sophie Gruwez kwam tussen over de goedkeuring van de intentieverklaring van de bibliotheek mbt het voorleesproject 'Lees je rijk' van vzw De Letterhop. 

De fractie van Open Vld stemde tegen het gewijzigde subsidiereglement voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen omdat er vanuit de verenigingen kritiek is over de manier waarop zij hierover werden geïnformeerd. 

 In 2019 besliste het schepencollege om de technische dienst te vragen om een alternatief uit te werken voor de wit/rode boog bij de doorsteek langs de Gasthuiskapel in de Gasthuisstraat. Iets dat beter aansluit bij de huisstijl van het straatmeubilair. Raadslid Isabel Sticker vroeg of hieraan verder wordt gewerkt achter de schermen. De bevoegde schepen antwoordde dat dit wordt meegenomen in het project van de Gasthuisparking. Het zou de bedoeling zijn dat er van de Gasthuisstraat niet meer kan ingereden worden naar de Gasthuisparking.           

Herbeluister de gemeenteraad hier

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 maart 2023