Water laat spoor van vernieling achter in Poperinge.


Poperinge/Vleteren Leger helpt opruimen

Poperinge leek woensdagmiddag een bezette stad, met de vele tientallen voertuigen van de brandweer, de civiele bescherming en het leger. Die kwamen helpen bij de schoonmaak na de zondvloed.

'We vonden al de kadavers terug van 70 mestvarkens' Marleen Boudeweel

Vele honderden mensen waren gisteren puin aan het ruimen. Bij heel wat gezinnen is de volledige huisraad naar de vaantjes. Meubelen, speelgoed, boeken, elektrische toestellen en koelkasten dreven gewoon rond. Dinsdag werden her en der zandzakjes gestolen door buren die ook in paniek waren. Iemand liet gewoon een vrachtwagen zand tegen zijn gevel storten.

Meldpunt en info-avond

Woensdagmiddag waren civiele bescherming, het leger en heel wat vrijwilligers druk in de weer om de smurrie op te ruimen in de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs langs het Vroonhof. Directrice Martine Viaene: 'In een kelder zijn tanks met 30.000 liter stookolie omgekanteld. De olie verspreide zich met het water over de hele benedenverdieping. Alle klassen liepen onder, en heel wat meubilair, boeken en didactisch materiaal zijn kapot. De drijvende ketels stuwden de vloertegels in de gangen omhoog. Ook in de turnzaal stond het water 40 cm boven de parketvloer.' Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): 'Vanaf vandaag hebben we een meldpunt in het stadhuis, waar mensen terecht kunnen met hun vragen en problemen. Het is belangrijk dat de gedupeerden zoveel mogelijk bewijsstukken verzamelen en foto's nemen. Binnenkort zullen we een info-avond organiseren. Met de provincie zullen we uitkijken welke bijkomende structurele maatregelen we kunnen uitwerken. Bij de hogere overheid vragen we de erkenning als ramp aan.' Vanuit haar Franse vakantieverblijf liet Kamerlid Sabien Battheu (Open VLD) weten dat zij bij Binnenlandse Zaken zal aandringen opdat de zaak besproken wordt op de eerste ministerraad. Woensdagmorgen bleef het peil van de IJzer nog stijgen. Veel buffergebieden in het IJzerbekken zijn helemaal volgelopen, en het water van de vele beken stroomt nu traag richting IJzer en dan naar zee. De sluizen naar zee konden pas woensdagmiddag worden opengezet, toen het opnieuw laagtij was. Het water bedreigde dan ook nog enkele landbouwwegen en weilanden in de buurt van Vleteren.

Zeventig kadavers

Het landbouwbedrijf van Filip Debergh en Marleen Boudeweel in de Eikhoekstraat 37 in Vleteren was weer al eens het meest getroffen. 'Van onze 500 varkens vonden we al de kadavers terug van 70 mestvarkens. Vele andere dieren staan nog in het water, en zijn ziek. De grote vraag is wat nog zal volgen, en wat we nog zullen ontdekken. De koeien konden we nu al melken, maar de melktanks zijn helemaal vol water gelopen. De koeien kunnen ook nog steeds niet naar buiten', zucht Marleen. De brandweer en dijkdeskundigen vermoeden dat het nog enkele dagen zal duren voor alle water is weggetrokken. 'Voor vanavond wordt weer regen voorspeld, maar het zou niet zo erg zijn. Duimen maar, want de meeste van onze 150 manschappen hebben shiften gedraaid van meer dan 24 uur. Ik wil ook zeker de mensen van de civiele bescherming (Liedekerke en Jabbeke), van de vijf omliggende brandweerkorpsen en het leger (basis Lombardsijde en Ieper) enorm bedanken voor hun uitzonderlijke inzet. De rest van de week zullen we mogen opruimen in ons eigen arsenaal, waar we 10.000 zandzakjes vulden', besluit brandweercommandant Marnix Deleye.

Bron: Het Nieuwsblad