Provincie West-Vlaanderen verdeelt 202.476 euro aan subsidies over 9 onderwijsprojecten


Overzicht projecten

Deze negen projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

 • OLVH Brugge - ‘Leren leren, leren leven' gaat beter tijdens beweegvriendelijke lessen in een beweegvriendelijke school - € 24.924
   
 • De Passer Brugge - The Ti-m-ingTree3 - € 10.000
   
 • Go! Athena OV4 Kortrijk - BOOST 123! - € 25.000
   
 • VIVES Noord - Goed geluisterd? Luistervaardigheden versterken bij beginnende luisteraar tot eerste lezer - € 25.000
   
 • MaM - MaM on the move - € 25.000
   
 • VIVES Zuid - Elektrische educatie: noden begrijpen, oplossen en versterken - € 25.000
   
 • VTI Tielt - STEM-boxen voor 3de graad lager onderwijs - € 25.000
   
 • Huis van Het Leren vzw - JOIN (Jongeren Oriënteren en INformeren) - € 27.552
   
 • Katholieke Scholengroep RHIZO Kortrijk - RHIZO Academy - € 15.000

Volgende indienronde

Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Mogelijke projectindieners zijn scholen, vzw's, feitelijke verenigingen, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 1 september. Alle informatie kan verkregen worden via onderwijs@west-vlaanderen.be of via de website www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend

 Provincie West-Vlaanderen verdeelt 202.476 euro aan subsidies over 9 onderwijsprojecten