Wanbetalers weldra sneller uit huis gezet.


Verhuurders kunnen wanbetalers binnenkort sneller uit hun huis zetten. Een huiseigenaar die opgescheept zit met een huurder die al enkele maanden niet betaalt, wacht nu een gerechtelijke procedure die gemakkelijk een jaar tot anderhalf jaar lang kan aanslepen. Open Vld en CD&V willen die procedure voor de vrederechter inkorten, zodat een uitspraak twee maanden sneller kan vallen.

Tussen het ogenblik dat er een betalingsachterstand van drie maanden is en de feitelijke uitzetting kan er vandaag gemakkelijk anderhalf jaar verlopen. Dat heeft onder andere te maken met de wettelijke verplichting om voor de start van een gerechtelijke procedure een verzoeningspoging te ondernemen. Pas als er geen verzoening mogelijk is tussen de eigenaar en de huurder kan de eigenaar een tweede verzoekschrift richten tot de vrederechter om de wanbetaler te dagvaarden.

Daarom hebben Open Vld-Kamerleden Guido De Padt, Sabien Lahaye-Battheu en Herman De Croo een wetsvoorstel ingediend. Als het niet tot een verzoening komt, kan de vrederechter dan onmiddellijk een datum vastleggen om de zaak te behandelen, zonder nieuw verzoekschrift of dagvaarding. Dat moet één tot twee maanden tijdwinst opleveren.

Zowel bij CD&V als Open Vld zou er in de Kamer een ruime meerderheid zijn om de gerechtelijke lijdensweg voor een uitzetting in te korten. Ook de Vlaamse Huurdersbonden hebben niets tegen kortere procedures.

(GW)

 

Bron: De Morgen