Heraanleg parking en groenzone achter de Post blijft twistpunt.


Sinds 2002 al is de heraanleg van de parking en de groenzone voorwerp van discussie tussen De Post en de Regie der Gebouwen. Sabien vroeg aan de minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte, hoe de vork aan de steel zit.

 

De Post in Poperinge is gehuisvest in een administratief centrum waarvan De Post mede-eigenaar is. De Post deelt dit gebouw met de FOD Financiƫn. Het beheer van het gebouw is in handen van de Regie der Gebouwen.

 

De plannen van heraanleg die tot hiertoe werden voorgelegd door de Regie, werden afgeketst door de Post omdat ze "niet voldeden aan de behoeften". Zo zijn er voor de Post te weinig parkeerplaatsen ter beschikking, waardoor het parkeren van de dienstwagens in de aanpalende straten dan weer voor overlast in de buurt zou zorgen.

 

Gezien er op dit bezwaar nog geen afdoende antwoord gekomen is, heeft de Post er op vraag van het Poperingse Kamerlid bij de Regie op aangedrongen om opnieuw aan tafel te zitten met alle betrokken partijen. "Hopelijk laat een verfraaiing van de parking en de groenzone dan niet lang meer op zich wachten", aldus Sabien.