Fiscus scheldt belastingschuld niet snel kwijt


Tussen 1 januari 2005 en 31 oktober 2007 werden 7.351 verzoeken ingediend. Op 31 oktober 2007 waren 5.697 dossiers afgehandeld, waaronder 3.005 negatieve beslissingen, 2.384 positieve beslissingen en 308 verzakingen.

GEDETAILLEERDE AANVRAAG

De maatregel die sinds 2005 van kracht is, maakt een effectieve kwijtschelding van belastingen voor natuurlijke personen mogelijk. Het uitstel van de invordering, waarbij in principe een deel van de schuld betaald moet worden, komt in de praktijk immers meestal neer op een volledige kwijtschelding.

Om in aanmerking te komen moet de belastingplichtige een gedetailleerde aanvraag indienen met een overzicht van zijn inkomsten, zijn uitgaven en zijn vermogen.

SYMBOLISCH

Het is de bevoegde gewestelijke directeur Directe Invordering die over de aanvraag voor de gunstmaatregel beslist. Uit die aanvraag moet blijken dat de belastingschuldenaar niet bij machte is zijn belastingschulden te betalen.

Heeft de belastingplichtige zelf zijn onvermogen georganiseerd of heeft hij de voorbije vijf jaar een onbeperkt uitstel verkregen, dan komt hij niet in aanmerking. De maatregel wordt pas effectief nadat de aanvrager onmiddellijk of in de tijd gespreid een deel van de belasting heeft terugbetaald. Meestal gaat het daarbij om een symbolisch bedrag.

Bron: De Tijd, 8 augustus 2008.

 

De helft van de aanvragen voor een "onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen", wordt geweigerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiƫn Didier Reynders op een vraag van Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. Sinds 2005 kunnen belastingplichtigen die zich in een moeilijke financiƫle situatie bevinden, een "onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen" aanvragen. "Meestal komt dat uitstel neer op een kwijtschelding", zegt Lahaye-Battheu. Tussen 1 januari 2005 en 31 oktober 2007 werden 7.351 dergelijke verzoeken ingediend. Op 31 oktober 2007 waren er 5.697 dossiers afgehandeld, waaronder 3.005 negatieve beslissingen, 2.384 positieve beslissingen en 308 verzakingen.

Bron: Het Belang van Limburg, 8 augustus 2008.