Goed bestuur


Die verplichting bestond vroeger ook niet, maar werd ingevoerd om de versoepeling van de echtscheidingswet verteerbaarder te maken voor de christendemocratie. Het was in theorie de bedoeling om de rechter toch nog een verzoeningspoging te laten ondernemen, om het gezin te redden.

Wat de praktijk is, kun je in iedere arrondissementsrechtbank bewonderen. Daar verzamelen zich telkens enige tientallen koppels. Zij die nog on speaking terms zijn, onderhouden zich fluisterend met elkaar, anderen zoeken de verste uithoeken van de gang op om ieder contact te vermijden. Een aantal vindt de verschijning een uitgelezen moment om enkele uitstaande emotionele rekeningen te vereffenen, en begint tot plaatsvervangende schaamte van de andere aanwezigen een scène op te voeren, waarop de griffiers en de bodes zich moeten haasten om de situatie tot bedaren te brengen.

Vervolgens begeven de gewezen echtparen, van wie niemand de intentie heeft om op zijn stappen terug te keren, zich voor de rechter, die plichtmatig de vraag stelt of ze verder willen gaan met hun scheiding. Een pure formaliteit, want er is tot op heden nog geen enkel geval gemeld van gewezen echtelieden die zich op dat ogenblik met tranen in de ogen opnieuw in elkaars armen werpen.

Het is, met andere woorden, niets anders dan een oefening in zinloosheid en feitelijke vernedering, die de partners bovendien verplicht om nodeloos verlof te nemen en de overbezette rechtbanken met een overbodige werklast opzadelt.

Het idee dat men lichtzinnig uit elkaar zou gaan wanneer men al een half jaar van tafel en bed gescheiden leeft, is te gek voor woorden. Laat staan het idee dat een plichtmatige vraag van een rechter daaraan iets zou kunnen veranderen.

Het stemmen van het liberale voorstel zou daarom een daad van goed bestuur zijn.

Yves Desmet

politiek commentator De Morgen (10 september 2008)

 

Wetsvoorstel om echtscheiding nog te versoepelen

Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu wil scheiden nog makkelijker maken. Ze heeft een wetsvoorstel ingediend om de persoonlijke verschijning bij een schuldloze echtscheiding af te schaffen. Beide echtgenoten moeten nu twee keer voor de rechtbank verschijnen, om de zogeheten 'duurzame ontwrichting van hun huwelijk' aan te tonen. «Dat is tijdrovend, zinloos en soms ook vernederend», vindt Lahaye-Battheu. Rechters en advocaten zouden alvast gewonnen zijn voor het voorstel. Ook sp.a is voor. CD&V is dan weer tegen.

Bron: Het Laatste Nieuws, 10 september 2008

 

Open Vld wil echtscheiding verder versoepelen

Open Vld wil de gerechtelijke procedure voor een echtscheiding verder versoepelen. Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu heeft een wetsvoorstel klaar dat bij een 'echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting' het koppel niet langer verplicht persoonlijk voor de rechter te verschijnen. Die procedure werd pas vorig jaar ingevoerd, naast 'echtscheiding met onderlinge toestemming'. Beide echtgenoten moeten nu twee keer persoonlijk verschijnen voor de rechter, die een verzoenende rol moet spelen. Volgens het liberale kamerlid hebben beide partners al lang de knop omgedraaid. «De procedure is zinloos en tijdrovend. Het is trouwens ook de taak niet van de wetgever», zegt Lahaye-Battheu. Rechters en advocaten zouden wel te vinden zijn om de procedure af te schaffen, CD&V staat «huiverachtig» tegenover het voorstel.

Bron: Metro, 10 september 2008

 

'Echtscheidingswet is vernederend'

Open VLD wil de amper één jaar oude echtscheidingswet opnieuw versoepelen en de persoonlijke verschijning van beide echtgenoten - in het kader van een 'schuldloze echtscheiding' - afschaffen. 'Die verschijning in een overvolle rechtszaal is zinloos, tijdrovend en vernederend.' Rechters en advocaten zijn voor.

"Ik denk niet dat onze rechters al één koppel hebben verzoend tijdens zo'n persoonlijke verschijning", zegt Roland Tack, voorzitter Gentse rechtbank eerste aanleg.

De 'nieuwe, versoepelde' echtscheidingswet voerde naast de al bestaande echtscheiding met onderlinge toestemming ook de 'schuldloze echtscheiding' in. Echtgenoten moesten voortaan niet langer elkaars fout bewijzen, wel de zogeheten 'duurzame ontwrichting van hun huwelijk'. 'Op die manier hoopte de wetgever pijnlijke vechtscheidingen te vermijden', zegt Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die een wetsvoorstel indiende.

'Op aandringen van de PS kwam er uiteindelijk wel een verzwaring van deze procedure. Beide echtgenoten moeten nu twee keer persoonlijk voor de rechtbank verschijnen.

'Die formaliteit leidt nu al maanden tot uitpuilende rechtszalen, lange wachttijden en veel irritatie, want de behandeling van je zaak neemt uiteindelijk maar een paar minuten in beslag', zegt Lahaye-Battheu.

'In theorie moest de rechter tijdens die persoonlijke verschijning ook een verzoenende rol opnemen. Maar in de praktijk blijkt die verschijning op bandwerk te zijn uitgedraaid omdat de rechtbanken verzuipen in het werk. Mensen krijgen van de rechter de vraag of ze nog steeds volharden. Als ze allebei ja zeggen, mogen ze weer vertrekken. Daarvoor moet je dan een halve dag vakantie nemen.'

Sabien Lahaye-Battheu wil die persoonlijke verschijning daarom afgeschaft zien. 'Ik vind het tijdrovend, zinloos en soms ook vernederend wanneer je één voor één voor een volle zaal wordt opgeroepen.' Voor het overige blijft de procedure dezelfde. En wie geen advocaat heeft, moet wel verschijnen. Haar wetsvoorstel heeft de steun van partijgenoot en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne. Ook SP.A is voor. 'Bij de behandeling vorig jaar wilden wij al een stap verder zetten. Daar was toen geen meerderheid voor', zegt senator Guy Swennen, toenmalig voorzitter van de commissie familierecht.

CD&V staat wat 'huiverachtig' tegenover het voorstel. 'We willen vermijden dat zo'n echtscheidingsprocedure een loutere formaliteit wordt zonder enig moment van bezinning', zegt Katrien Schryvers, lid van de commissie familierecht.

Advocaten en rechters steunen het wetsvoorstel van Lahaye. 'Ik denk niet dat onze rechters al één koppel hebben verzoend tijdens zo'n persoonlijke verschijning', zucht Roland Tack, voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg. 'Wanneer de mensen bij ons zijn aanbeland, is de knop allang omgedraaid. We geven ze wel een brochure over bemiddeling en verzoening. Maar in feite is dat werk voor psychologen, niet voor rechters.' Ook advocaat Johan Brees, gespecialiseerd in familie- en echtscheidingsrecht, vindt de afschaffing van de persoonlijke verschijning terecht. 'Wanneer de rechter onraad vermoedt, kan hij nog altijd de persoonlijke verschijning van beide echtgenoten bevelen.'

In het geval van echtscheiding met onderlinge toestemming pleit Lahaye ervoor dat de twee echtgenoten nog wel eenmalig voor de rechtbank verschijnen als 'controle'.

Vorig jaar vroegen in ons land meer dan 56.000 koppels de echtscheiding aan.

Bron: Het Nieuwsblad - De Standaard, 9 september 2008