Omgeving oude bib wordt aangepakt


De stedelijke technische dienst heeft een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van een parking en de opfrissing van de omgeving Sint-Annastraat. Schepen Kris Notebaert (CD&V): 'Dit ontwerp werd al goedgekeurd door het Agentschap Vlaanderen Onroerend Erfgoed, en aangepast aan hun opmerkingen. Door de technische dienst werd de procedure voor een bouwvergunning opgestart.'

De opdracht omvat de heraanleg van de Sint-Annastraat tot aan het Weeuwhof, de eigenlijke parking tussen de Sint-Annastraat en de Hofstraat, en de Hofstraat tot aan de garages. De wegen worden heraangelegd in gerecupereerde kasseien. De parkeervakken worden gemaakt in grijze betonklinkers. Eveneens wordt in een nieuwe riolering voorzien.

Om de bestaande garages achteraan de parking af te bakenen, wordt een groenscherm geplaatst dat bestaat uit een haagbeukenmassief en een bomenrij van Winterlinde. De kosten worden geraamd op 300.000euro. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vroeg of er ook parkeerplaatsen komen voor mensen met een handicap, en of kasseien eigenlijk wel duurzaam zijn. Schepen Kris Notebaert antwoordde dat de aanleg van die kasseien een voorwaarde was van de dienst Onroerend Erfgoed.

Bron: Het Nieuwsblad