Vleteren wil duidelijkheid rond N8


Volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): 'De problematiek sleept al meer dan 30 jaar aan. We opteerden destijds ondubbelzinnig voor een 'full-autostrade' van Ieper naar Veurne, maar onder meer door 'vogelrichtgebieden' kon dat niet en zal dat altijd een droom blijven.' Provincieraadslid Gilbert Verkinderen: 'De SP.A haakt nu af omwille van de problematiek rond de ring van Diksmuide en dat kan niet.'

Sabien Battheu pleit vooral voor een klare visie. 'Duidelijkheid voor Lo-Reninge en Vleteren. En daarbij schuiven we veiligheid en timing als prioriteiten naar voren.'

Gemeenteraadsvoorzitter Stephan Mourisse van LVP Vleteren vreest een onleefbare situatie. 'Sinds de plannen van 2005 werden wij als gemeente nooit geraadpleegd. Geen enkele minister reageerde. Iedereen weet dat er voor Oostvleteren geen oplossing bestaat. Alle files en alle overlast zullen zich concentreren in Oostvleteren. En de CD&V-oppositie laat maar begaan, gesteund door hun premier Yves Leterme.'

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) weerlegt de kritiek. 'We moesten wachten op het milieueffectenrapport. Dat is nu klaar. Er is tien miljoen euro gepland voor de komende jaren.'

Bron: Het Nieuwsblad

 

Partijen bekvechten over A 19

Drie jaar nadat de Vlaamse regering een akkoord bereikte in het A19-dossier, slaan de hoofdrolspelers aan het bekvechten. SP.A zegt dat Open VLD het akkoord opblaast, de liberalen verwijten de anderen traagheid en spelletjes en CD&V lacht dat weg.

CD&V, SP.A en VLD tekenden in de zomer van 2005 een protocolakkoord over een aantal verkeersproblemen in de Westhoek. Het belangrijkste luik van dat akkoord was een oplossing voor de verzadigde gewestweg N8 tussen Ieper en Veurne. De omstreden doortrekking van de snelweg A19 werd opgeborgen. In de plaats daarvan kozen de meerderheidspartijen voor een opwaardering van de N8 tot een expresweg met ventwegen én een bypass rond Brielen, Elverdinge en Woesten. De andere afspraken gingen over de aanleg van een kwartring rond Diksmuide en de afwerking van de ring rond Poperinge.

Veurne

Vrij snel na het afsluiten van het akkoord gingen de werken van start in Veurne. Aan Ieperse zijde bleef het tot nog toe erg stil. Daar leidde het plan immers tot de grootste weerstand, niet alleen bij bewoners en landbouwers, maar ook bij het gemeentebestuur van Vleteren. Na twee jaar zonder veel overleg, kwamen de partijen vorige week nog eens samen op het kabinet van minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Het werd de aanleiding voor een rondje bekvechten.

Ring Diksmuide

SP.A opende de debatten met de mededeling dat Open VLD het akkoord op de helling zet doordat minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) de kwartring van Diksmuide heeft afgekeurd. «Onzin», reageerden de liberalen gisteren op een persconferentie. «De minister vindt alleen dat een deel van het tracé niet aangewezen is en doet een nieuw voorstel. We hebben eerder de indruk dat de anderen het akkoord niet meer willen uitvoeren, gezien CD&V het dossier laat aanslepen en nauwelijks communiceert met de gemeenten en SP.A de ring van Diksmuide aangrijpt om ons de zwarte piet toe te schuiven», aldus Poperings Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

«Wij laten niks aanslepen», meldt Hilde Crevits op haar beurt. «Het dossier schiet op: volgende maand wordt de milieueffectenstudie (MER) afgewerkt, daarna gaan we overleggen met de betrokken gemeenten en nemen we een beslissing over het exacte tracé. Eens we daar uit zijn, kan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan van start gaan. Wanneer we aan Ieperse zijde de eerste spadensteek geven, kan ik moeilijk inschatten, maar het zal er alleszins van komen. Voor de komende jaren is immers al 10 miljoen euro voorzien», aldus Crevits.

Wie wil model 5 nog?

Een andere reden achter deze opstoot van hoogspanning is dat het milieurapport niet zo positief is voor het zogenaamde model 5, de bypass van Ieper naar Woesten. Het schuift zelfs model 3, een oplossing via Boezinge, opnieuw naar voor. Willen de partijen dan ook echt nog doorgaan met die bypass?

Open Vld

«Oplossing voor Oostvleteren»

Open VLD houdt vast aan het akkoord over Model 5, maar met reserves: «We zijn altijd een koele minnaar geweest van dit plan. Voor ons was en is de doortrekking van de A19 nog steeds de beste oplossing. Maar er is nu een akkoord, dus moet het uitgevoerd worden. We willen alleen dat er snel duidelijkheid komt rond het exacte tracé en hebben bedenkingen bij de situatie in Oostvleteren, waar de expresweg zal leiden tot nog meer files», aldus Sabien Lahaye-Battheu.

CD&V

«Model 5 blijft onze keuze»

Volgens Hilde Crevits is er bij haar partij geen twijfel: «Model 5 is het enige waar er een akkoord over is. Het klopt dat het MER een aantal kritische opmerkingen formuleert, maar we zullen maatregelen nemen om daar een antwoord op te bieden. Voor het knelpunt Oostvleteren gaan we spreken met het gemeentebestuur. Er is uiteraard veel protest en ik heb daar begrip voor, maar niemand kan ontkennen dat de N8 dringend een opwaardering nodig heeft.», zegt Crevits.

SP.A

«Nu niet aan de orde»

Jurgen Vanlerberghe van SP.A wil niet ingaan op de vraag over de Bypass. «Dat is nu absoluut niet aan de orde», klinkt het. «Zolang er geen oplossing is voor de kwartring rond Diksmuide, is er voor onze partij geen akkoord meer. Open VLD heeft het opgeblazen. Alleen als minister Dirk Van Mechelen zijn beslissing herziet en de kwartring alsnog goedkeurt zoals voorzien, is er voor ons weer sprake van een akkoord. En dat zegt: model 5», aldus Jurgen Vanlerberghe.

Bron: Het Laatste Nieuws