Eén werkloze op tien fraudeert met uitkering


Eén werkloze op tien heeft het afgelopen jaar gefraudeerd om een hogere uitkering te bekomen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Controle van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) toont aan dat

11,6 procent van de werklozen een foutieve gezinssituatie heeft doorgegeven. "Aangezien een alleenstaande werkloze een hogere uitkering krijgt dan een samenwonende, geven veel werklozen een foutieve gezinssituatie door", zegt Lahaye-Battheu.

Dit jaar zullen zo'n 22.000 werklozen door de RVA worden geschorst. Zij riskeren hun uitkering voor een periode van n week tot een heel jaar te verliezen. Vaak omdat ze een job of opleiding onterecht weigeren. Maar ook het vermelden van een foutieve gezinssituatie is een reden om de uitkering op te schorten. "De bijstandsgerechtigden verschaffen daarbij onjuiste of onvolledige informatie om hiermee onrechtmatig een te hoge bijstandsuitkering te ontvangen", aldus Lahaye-Battheu. "Ook komt het voor dat de juiste en volledige informatie niet tijdig wordt aangeleverd en dat dit, vaak doelbewust, geldelijk gewin oplevert."

Controles

Volgens de liberale volksvertegenwoordiger wordt er momenteel te weinig gedaan tegen de uitkeringsfraude. "Het aantal controles daalt systematisch", stelt Lahaye-Battheu vast. "In 2004 werden er 12.350 controles uitgevoerd, in 2005 waren er dat 11.719 en vorig jaar nog 11.332. Onbegrijpelijk, want de controles blijken te werken."

Voor de eerste helft van dit jaar voerde de RVA 5.610 controles uit. In 654 gevallen of 11,6 procent werd er een inbreuk vastgesteld. Het merendeel in Vlaanderen (54%), gevolgd door Walloni (37%) en Brussel (9%).

Op dit moment zijn er 411.800 werklozen in ons land die leven van een uitkering.

Over de schreef

In een wetsvoorstel wil Lahaye-Battheu, voormalig OCMW-voorzitster in Poperinge, de nieuwe (tijdelijke) minister van Werk Josly Piette (CDH) vragen om de uitkeringsgegevens voortaan te koppelen aan de water- en energierekening. "Zeer laag energieverbruik is vaak een aanwijzing dat mensen niet werkelijk wonen op het adres waar zij hun uitkering ontvangen. Er zijn nu al enkele Vlaamse gemeenten die het uitkeringsbestand hebben gekoppeld aan het bestand van bijvoorbeeld het drinkwaterbedrijf om uitkeringsfraude op te sporen."

In Overijse loopt al een tijd zo'n project. Met een verrassend resultaat. In het totaal is er al een fraudebedrag van 1.112.946 euro aan de oppervlakte gekomen. Het project is zo succesvol dat er gereageerd wordt vanuit andere delen van het land.

"Uitkeringsfraude treft onze sociale zekerheid in het hart", besluit Lahaye-Battheu. "Zij ondermijnt de solidariteit die het cement van ons stelsel vormt. Tal van burgers betalen hun bijdragen eerlijk en ontvangen hun uitkeringen rechtmatig. Slechts een bepaalde groep gaat over de schreef en benadeelt de anderen die wel bijdragen naar draagkracht en ontvangen naar behoefte."

Bron: Het Belang van Limburg

 

Eén werkloze op de tien fraudeert

Eén werkloze op de tien heeft het afgelopen jaar gefraudeerd om een hogere uitkering te bekomen. Controle van de RVA toont aan dat 11,6% een foutieve gezinssituatie heeft doorgegeven. Een alleenstaande werkloze krijgt een hogere uitkering dan een samenwonende.

Dit jaar zullen zo'n 22.000 werklozen door de RVA worden geschorst en riskeren dan hun uitkering voor een periode van n week tot een heel jaar te verliezen. Vaak omdat ze een job of opleiding onterecht weigeren. Maar ook wegens het vermelden van een foutieve gezinssituatie.

"Het komt ook voor dat de juiste en volledige informatie niet tijdig wordt aangeleverd en dat dit, vaak doelbewust, geldelijk gewin oplevert", zegt volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu (OpenVld). "Het aantal controles daalt systematisch. In 2004 werden er 12.350 uitgevoerd, in 2005 waren dat er 11.719 en vorig jaar nog 11.332. Onbegrijpelijk."

Op dit moment zijn er 411.800 werklozen in ons land die leven van een uitkering.

In een wetsvoorstel wil Lahaye-Battheu, voormalig OCMW-voorzitster in Poperinge, de nieuwe (tijdelijke) minister van Werk Josly Piette (cdH) vragen om de uitkeringsgegevens voortaan te koppelen aan de water- en energierekening. "Zeer laag energieverbruik is vaak een aanwijzing dat mensen niet werkelijk wonen op het adres waar zij hun uitkering ontvangen. Er zijn nu al enkele Vlaamse gemeenten die het uitkeringsbestand hebben gekoppeld aan het bestand van bijvoorbeeld het drinkwaterbedrijf om uitkeringsfraude op te sporen."

In Overijse loopt al een tijd zo'n project. Met een verrassend resultaat. In het totaal is er al een fraudebedrag van 1.112.946 euro aan de oppervlakte gekomen. "Uitkeringsfraude treft onze sociale zekerheid in het hart", besluit Lahaye-Battheu.

Bron: Gazet van Antwerpen

 

Een op de tien werklozen sjoemelt

Fraudeurs weigeren job of geven verkeerde woonsituatie op

Een op de tien werklozen heeft dit jaar gefraudeerd met zijn uitkering. In de eerste helft van 2007 schorste de RVA 10.967 werklozen.

Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van federaal parlementslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) aan Peter Vanvelthoven (sp.a), minister van Werk in de vorige regering.

De fraudeurs zijn mensen die een passende job of opleiding weigeren. Maar ook het verstrekken van verkeerde informatie over de woonsituatie kan een reden zijn tot schorsing, alsook het gebruik van een andere identiteit of het niet aangeven van bepaalde inkomsten. In de eerste helft van dit jaar bleek dat bij 654 van de 5.610 uitgevoerde controles het geval (11,6 procent).

De extra inkomsten die sjoemelaars daarmee opstrijken, kunnen behoorlijk oplopen. Volgens Lahaye-Battheu kan dat in extreme gevallen tot 500 euro extra per maand bedragen. Alleen al opgeven dat je alleenstaand bent in plaats van samenwonend maakt een aardig verschil.

Een alleenwonende die in zijn eerste jaar werkloosheid zit, krijgt minimaal 766,74 euro per maand en maximaal 1.077,96 per maand. Een samenwonende die in zijn eerste jaar werkloosheid zit, ontvangt minstens 574,86 euro en hoogstens 988 euro. Daar komt bij dat een samenwonende die geen personen ten laste heeft na verloop van tijd terugvalt op een forfait dat de uitkering vervangt en waarvan het bedrag lager ligt dan de minimumuitkering. Alleenstaanden hebben dat probleem niet.

Wie betrapt wordt op uitkeringsfraude, moet de onrechtmatig ontvangen toeslag terugbetalen. Ook riskeert de werkloze zijn recht op uitkering te verliezen gedurende een tot dertien weken. Bij herhaling is de uitsluiting minstens het dubbele van de vorige sanctie.

Toch vindt Lahaye-Battheu dat er te weinig gedaan wordt tegen uitkeringsfraude. Zij stelt vast dat het aantal controles elk jaar afneemt. Waren er in 2004 nog 12.350, dan waren dat er in 2005 nog 11.719 en vorig jaar 11.332. "Als wij onze sociale zekerheid willen behouden en garanderen, dan moet er controle zijn op die fraudeurs."

Volgens woordvoerder Maarten Croes van de RVA is er geen significante afname van het aantal controles. "Sinds 2005 is er een stagnering van rond de 11.500 controles. Daar komen we dit jaar ook op uit."

Lahaye-Battheu wil de nieuwe minister van Werk Josly Piette (cdH) via een wetsvoorstel vragen de uitkeringsgegevens voortaan te koppelen aan de water- en energierekening. Laag verbruik is meestal een indicatie dat iemand eigenlijk elders woont.

Bron: De Morgen