Vlaamse regeringspartijen van plan wapenwet bij te vijlen


Na de racistische moorden door Hans Van Themsche in Antwerpen joeg het parlement er een verstrengde wapenwet door. Dat gebeurde erg haastig en voor de kerstvakantie vernietigde het grondwettelijke hof de wet. "We hebben de amnestieperiode verlengd van eind juni 2007 tot oktober 2008", zegt Lahaye-Battheu. "In tussentijd is het de bedoeling om de wet te herstellen." Samen met haar partijgenote Carina Van Cauter en de CD&V'ers Liesbeth Van der Auwera en Servais Verherstraeten diende ze daartoe een nieuw wetsvoorstel in.

"Het probleem", denkt Lahaye-Battheu, "is dat de wapenwet te veel mensen trof die geen kwaad van zin zijn. Zij die een wapen geërfd hebben, bijvoorbeeld, en die geen enkele bedoeling hebben ermee te schieten maar voor wie het wapen wel een emotionele waarde heeft. Nu kunnen die mensen dat wapen wel houden, op voorwaarde dat het tijdelijk onklaar gemaakt wordt."

Totnogtoe waren vergunningen slechts weggelegd voor jagers, sportschutters, professionals, voor mensen die het nodig hebben voor hun persoonlijke verdediging en voor historische verzamelaars. Daar komt nu die nieuwe categorie bij.

Tegelijkertijd worden de wapenvergunningen voor onbepaalde duur uitgereikt. Totnogtoe was dat slechts vijf jaar. Lahaye-Battheu: "Het is wel de bedoeling dat de provinciegouverneurs om de vijf jaar een controle organiseren." Tot slot zal ook de kostprijs voor een vergunning worden aangepast. Die zou in de toekomst 85 euro bedragen.

Bron: De Morgen

 

Wapenwet wordt versoepeld na vernietiging door Grondwettelijk Hof

CD&V en Open Vld gaan de omstreden wapenwet versoepelen. Ze komen daarmee tegemoet aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof. Dat heeft de wapenwet voor de kerstvakantie gedeeltelijk vernietigd. Eigenaars van een wapen zonder munitie kunnen daardoor toch een vergunning krijgen of hun ingeleverde wapen zelfs terugeisen.

De wapenwet werd op een drafje door het parlement geloodst na de schietpartij van Hans Van Themsche en vertoonde veel schoonheidsfoutjes. Die heeft het Grondwettelijk Hof nu vernietigd. Met verstrekkende gevolgen. Zo voorzag de wapenwet maar zes geldige redenen om een vergunning te krijgen: een jachtverlof, een sportschutterslicentie, beroepsredenen, persoonlijke verdediging (onder strikte voorwaarden én met goedkeuring van de politie), een historische wapenverzameling of historische en folkloristische activiteiten. «Wie één mooi geweer erfde van zijn grootvader en dat niet gebruikte om te schieten, viel uit de boot», zegt een gespecialiseerde advocaat. «Passieve wapenbezitters met een oud erfstuk dat ze niet gebruiken, hadden geen mogelijkheid om een vergunning te krijgen», zegt Kamerlid Liesbeth Van der Auwera (CD&V). «Daardoor kwam de wapenwet voor hen neer op een massale onteigening.» Daarom vernietigde het Grondwettelijk Hof die bepaling.

«Die vernietiging betekent concreet dat eigenaars van een wapen zonder munitie, nu toch een vergunning kunnen aanvragen», zegt de advocaat. «Wie zijn wapen inleverde, kan dat terugeisen als het niet vernietigd werd.» Tot nu werden 110.046 wapens ingezameld en vernietigd. De eigenaar kan dan in theorie schadevergoeding eisen. "Al is dat moeilijk», vreest de advocaat. «Het is niet duidelijk wie schadevergoeding moet betalen. Bovendien heeft iedereen zijn wapen in principe vrijwillig ingeleverd."

Liesbeth Van der Auwera en haar collega Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) dienden een wetsvoorstel in om de wapenwet aan te passen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof. «Passieve wapenbezitters van een geweer met emotionele waarde zullen voortaan een vergunning kunnen krijgen voor een wapen zonder munitie, op voorwaarde dat ze hun wapen onklaar laten maken», zegt Van der Auwera. Dat laatste vraagt het Hof nochtans niet. «Maar zo willen we voorkomen dat iemand toch snel naar een winkel loopt om munitie te kopen.»

Bron: Het Laatste Nieuws