Open VLD wil commissie rond academie


De Poperingse Open VLD vraagt de oprichting van een gemeenteraadscommissie om de werking van de Poperingse Kunstacademie op te volgen. In het programma naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 hield Open VLD al een pleidooi voor het oprichten van een permanente gemeenteraadscommissie, om de communicatie tussen de directie en de inrichtende macht te optimaliseren. Een gebrekkige communicatie is volgens oppositieleidster Sabien Lahaye-Battheu de oorzaak van misverstanden, verkeerde interpretaties en uiteindelijk ook minder goede en ondoordachte beleidsopties. Zij verwijst hiermee onder meer naar de recente beslissing om de afdeling zang in de middelbare en hogere graad af te schaffen vanaf het schooljaar 2007-2008. 'Door succesvolle afdelingen (15 kandidaten werden al geweigerd) onaangekondigd af te schaffen, verliest de academie toch geloofwaardigheid', aldus Sabien Battheu.

Bron: Het Nieuwsblad