Stad krijgt geen kindergemeenteraad


«De jeugdraad vindt dat er betere manieren zijn om kinderen bij het beleid te betrekken. Daar sluiten wij ons bij aan. De voorbije weken heb ik een gesprek gehad met de schooldirecteurs over dit onderwerp. Zij brachten heel wat creatieve ideeën aan en die we zullen proberen uit te werken», reageert jeugdschepen Loes Vandromme (CD&V).

Sabien Lahaye-Battheu heeft zo haar bedenkingen bij de motivatie. «Volgens de schepen van Personeel betekent een kindergemeenteraad te veel werk voor het stadspersoneel. Maar dat geldt blijkbaar niet voor de vele belastingverhogingen.»

Bron: Het Laatste Nieuws, 3 november 2008.

 

Geen kindergemeenteraad

In de jongste gemeenteraad herhaalde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) nog eens haar vraag naar de installatie van een kindergemeenteraad. 'In augustus wilde de meerderheid eerst het advies van de Jeugdraad vragen. Ondertussen is dat er gekomen. Dat advies was tweezijdig: geen kinderraad, maar wel meer participatie door de kinderen. Onze fractie wil toch een gemeenteraad voor lagere schoolkinderen. Zo kunnen ze participeren en kennismaken met de politiek.'

Schepen Loes Vandromme (CD&V) antwoordde dat er geen kinderraad komt, op advies van de Jeugdraad. 'Wel pleegden we overleg met de directies van alle lagere scholen. Daar kwamen positieve en creatieve ideeën naar voren, die uitgewerkt worden.'

'Inspraak moet worden aangeleerd en liefst zo vroeg mogelijk. Maar de installatie van een kinderraad nu is een stap te ver', vindt Groen!

Bron: Het Nieuwsblad, 14 november 2008.