Discreter echtscheidingen achter gesloten deuren.


Op dit ogenblik zijn alle rechtbankzittingen in principe openbaar, maar dat zorgt in de praktijk vaak voor onnodige, schrijnende taferelen, zegt Sabien Lahaye-Battheu, die zelf ook een advocatenpraktijk heeft. «Als gescheiden ouders naar de rechter in kort geding trekken omdat ze het oneens zijn over de verblijfsregeling van hun kinderen, dan wordt hun zaak in beroep behandeld tussen allerlei andere dossiers door», zegt Lahaye-Battheu. «De hele zaal zit vol met mensen die wachten op hun zaak. De ouders horen plots hun advocaten de zaak bepleiten. Hun vuile was wordt uitgehangen waar iedereen bij staat. En als de rechter hen al vraagt of ze daar nog iets op te zeggen hebben, zullen ze zich vaak geremd voelen om iets te zeggen.»

Sommige rechters passen daar nu al een mouw aan. «Vorige week was er een jeugdrechter in Gent die de deur maar op een kier liet openstaan. De wachtenden kregen van de zaalwachter het verzoek om buiten te wachten tot de zaak afgerond was, maar strikt genomen moet niemand daar gehoor aan geven.» Daarom dient Open Vld een wetsvoorstel in om familiezaken in principe achter gesloten deuren te behandelen. Het wetsvoorstel voorziet ook dat alle rechters kinderen ouder dan 12 jaar moeten horen. Nu zijn alleen jeugdrechters daartoe verplicht.

(PGL)

© 2008 De Persgroep Publishing