Wat met overslagstation bieten?


De groep Iscal Sugar houdt nog één fabriek over in het Henegouwse Fontenoy, maar die is via het spoor niet bereikbaar.

De site achter het station in Poperinge is hierdoor in onbruik geraakt. Sabien Lahaye-Battheu, federaal Kamerlid voor Open Vld, polste bij de minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte naar de toekomstperspectieven voor dit deel van het station.

De minister antwoordde dat de NMBS-Groep pas onlangs op de hoogte gebracht werd van het feit dat het overslagstation daar niet meer gebruikt wordt voor de bietentransport. "Er zijn daarover wel besprekingen bezig met het stadsbestuur. Vooral de evolutie van het verkeer zal een grote rol spelen bij de toewijzing van de vrije ruimten. Er is een evaluatietermijn van ten minste twee jaar gepland."

Tijdens de gemeenteraad van 30 oktober vroeg Sabien Lahaye-Battheu, tevens gemeenteraadslid en fractieleider, wat de besprekingen tussen het kabinet en stad Poperinge al opgeleverd hebben, en wat Poperinge wil doen met de site. Burgemeester Dejaegher kon enkel zeggen dat het RUP Nijverheidsstraat in opmaak is, en dat er een voorstel voor een project stadskernhernieuwing werd gedaan. Hij voegde eraan toe dat de administratie van de NMBS blijkbaar niet vertrouwd was met de zaak.

Bron: AHP - De Krant van West-Vlaanderen