Justitiehuizen kampen met achterstand.


Heel wat justitiehuizen kampen met een achterstand in de uitvoering van de opdrachten inzake burgerrechtelijke zaken, waarop deze cijfers slaan. Het fenomeen verspreidt zich over gans Vlaanderen. In het justitiehuis in Ieper staat een persoon in voor het uitvoeren van deze maatschappelijke onderzoeken, in Veurne bijna twee.

 

Door een maatschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de justitieassistent, wordt de rechter geïnformeerd en geadviseerd teneinde haar of hem in staat te stellen een gepaste beslissing te nemen. In de meeste gevallen gaat het om zaken van ouderlijk gezag en het verblijf van kinderen.

 

"Omdat in de meeste gevallen het belang van een kind speelt, is het belangrijk dat het onderzoek onmiddellijk kan worden gestart. Als het onderzoek maanden op zich laat wachten, veroorzaakt dit vaak grote problemen in gebroken gezinnen. Zo ziet de ene ouder soms lange tijd het kind niet, of zitten kinderen in een nefaste verblijfssituatie. Het is in de Westhoek zelfs zo ver gekomen dat sommige rechters hun opdracht tot maatschappelijk onderzoek herroepen, en persoonlijk het onderzoek proberen te doen. Bovendien stijgt het aantal aanvragen voor een maatschappelijke onderzoek alsmaar, gezien de gezinssituaties vandaag meer en meer onder druk komen te staan," aldus Sabien Lahaye-Battheu.

 

Ook het feit dat de vrederechters nog altijd geen maatschappelijke onderzoeken kunnen bevelen, wat leidt tot een ongelijke behandeling, klaagde Lahaye-Battheu aan.

 

Bron: Het Nieuwsblad (ahp)