Alimentatie weldra objectiever berekend


Er komt - naar Nederlands model - een Commissie voor Onderhoudsgelden. Die moet aanbevelingen doen om de onderhoudsgelden overal op dezelfde manier te berekenen. Ze zal ieder jaar de rechtspraak, de kostprijs van een kind en de sociologische evoluties in de gezinnen nagaan.

Ze doet aanbevelingen en op basis daarvan kan de minister van Justitie dwingende richtlijnen voor de rechters opstellen om het onderhoudsgeld te berekenen. Rechters mogen daar nog altijd van afwijken, maar ze moeten dat dan grondig motiveren. Ze zullen trouwens iedere beslissing over onderhoudsbijdragen veel ruimer moeten motiveren dan nu.

Werkgever móét geld afhouden

Als de persoon die het onderhoudsgeld moet ophoesten twee keer niet betaald heeft, móét de rechter de werkgever opleggen om dat geld af te houden van het loon om dat rechtstreeks te storten aan de persoon die de opvoeding van het kind verzekert. Nu kan dat, maar moet dat niet.

Kind krijgt aparte rekening

De rechter kan op vraag van één partij een aparte rekening voor het kind openen. Hij kan beslissen hoeveel geld daarop staat en waarvoor het moet gebruikt worden.

Onderhoudsgeld kan worden verhoogd

De rechter zal voorts het onderhoudsgeld kunnen verhogen als dat nodig is, los van eventuele indexkoppelingen, bijvoorbeeld omdat de kosten van het kind drastisch verhoogd zijn.

Bron: Gazet van Antwerpen, 29 januari 2009.