Groen licht voor ondergrondse parking


De betrokkenen in dit dossier hebben nog altijd honderden vragen en bedenkingen. We legden er enkele voor aan schepen van Inspraak Jurgen Vanlerberghe (Samen).

«De kogel is nog niet door de kerk». Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) kan het maar niet genoeg benadrukken, maar tegenstanders zullen met sterke argumenten moeten afkomen om het schepencollege nog op andere gedachten te brengen. De bestuursraden van CD&V en Samen gaven woensdagavond groen licht om het dossier verder uit te werken. Dat houdt in: de omkering van de rijrichting in de Ieperstraat, Gasthuisstraat en Bruggestraat. De invoering van betalend parkeren in de kern van de stad. En tot slot de heraanleg van de Grote Markt met de bouw een ondergrondse parkeergarage.

Adviesraden

«Alle mogelijke adviesraden zullen de komende weken geïnformeerd en geraadpleegd worden over dit voorstel», zegt burgemeester Dejaegher. «Dat gaat al snel over enkele honderden mensen, want het dossier belangt de hele Poperingse gemeenschap aan. We houden er rekening mee dat er heel wat weerwerk zalzijn. Het is dan ook een erg ambitieus en gedurfd plan. Maar we zijnnu eenmaal verkozen om met visie te besturen en niet om niets te doen. Als we Poperinge opnieuw op de kaart willen zetten als aantrekkelijke handelsstad, is er een grondige modernisering nodig. Te beginnen met de Grote Markt. Voor de plaatselijke horeca en middenstanders zal het inderdaad een zure appel zijn, maar op lange termijn zullen zij het meest profiteren van deze facelift.»

Waarom ondergronds?

Maar wat is nu het nut van ondergronds parkeren? Dejaegher: «Het is de enige manier om het aantal parkeerplaatsen in het centrum op peil te houden. Wij willen van de markt een aantrekkelijk plein maken, met brede voetpaden en grote terrassen. Dat gaat sowieso gepaard met verlies aan parkeergelegenheid. Ruimte voor nieuwe randparkings is er op korte termijn niet en in de winkelstraten is de druk al erg hoog. Ondergronds kunnen parkeren, biedt ook een oplossing voor de wekelijkse vrijdagmarkt, kermissen, Marktrock en andere evenementen die broodnodig zijn, maar wel steeds 120 parkeerplaatsen bezetten. De keuze voor ondergronds parkeren zal de werken inderdaad wat langer laten duren, maar wat zijn acht maanden, als je er jarenlang voordeel kan uit halen?»

Hoelang zal het duren?

«We starten begin 2010 en 18 tot 20 maanden later moet de hele renovatie een feit zijn. Parkeren wordt alweer mogelijk zodra de ondergrondse parking klaar is. Dat zal ongeveer 8 maanden duren.»

Hoeveel zal het kosten?

«Ongeveer 5 miljoen euro, maar dat zal de druk op de stadskas amper vergroten. Ten eerste omdat we een pak subsidies mogen verwachten, maar ook omdat de parking zichzelf op lange termijn volledig terugbetaalt.»

Is de overwelfde Vleterbeek geen hinderpaal?

«Nee, want die zal waterdicht gebetonneerd worden.»

Wie zal de parking uitbaten?

«De stad coördineert de bouw, de exploitatie van de parking en het betalend parkeren in het centrum, worden in concessie gegeven aan een gespecialiseerde firma.»

Waar wordt parkeren betalend?

«In de handelskern. Errond komt een gordel met blauwe zone, de randparkings blijven gratis. Alle bewoners in die zones krijgen een gratis bewonerskaart waar ze onbeperkt mee kunnen parkeren.»

Voorzitter Bruno Lahaye van het marktcomité wil nog geen sterke uitspraken doen over het meerderheidsakkoord. «Volgende week zitten we samen met het stadsbestuur, vooraf gaan we niet op de barricaden staan. Maar lang zal dit waarschijnlijk niet meer duren. De standpunten op de markt zijn unaniem negatief, er is gewoon geen draagvlak voor een ondergrondse parking.»

Sabien Lahaye-Battheu van Open Vld reageert sceptisch op de mededeling van de meerderheid. «Wat heeft het voor zin een inspraakronde te organiseren, als alles beslist is? We worden nogmaals voor voldongen feiten gesteld en dat begint een slechte gewoonte te worden. De enige goede manier om ieders mening te laten meewegen, is een referendum. En daarmee zijn we volop bezig.»

Unizo is voorstander van een grondige modernisering van de Grote Markt, maar maakt zich grote zorgen over het ondergronds parkeren. «De werken zullen zeker twee jaar duren en dat is een harde noot om kraken, zeker in deze economisch moeilijke tijden. We vrezen dan ook dat sommige zaken dit niet zullen overleven» aldus Rik Decapmaker.

Het Handelsforum heeft nog geen standpunt ingenomen , maar voorzitter Gilbert Orbie is overtuigd pro. «Poperinge is economisch aan het afglijden. Als we nu niet ingrijpen, is het te laat. Vooral de omkering van de rijrichting is een goede zaak. Nu rijden potentiële klanten de stad binnen zonder een winkel tegen te komen. Ook een ondergrondse parking getuigt van toekomstvisie. De lokale handelaars zullen even moeten doorbijten.»

Voorzitter Gery Plancke van Horeca Poperinge ziet nog vele vraagtekens. «Als alles volgens plan verloopt, zal het resultaat heel positief zijn. Maar tijdens zulke ingrijpende werken, kan veel verkeerd gaan. Zullen de gebouwen niet verzakken? Vertraagt het weer de operatie niet? Allemaal onzekerheden, die het voor de collega's op de markt heel zwaar kunnen maken.»

Koen Sambaer van Café de la Paix is resoluut. «De renovatie van de markt is een goede zaak, de ondergrondse parking niet. Maar als de meerderheid niet wil luisteren naar hen die er het dichtst bij betrokken zijn, is een referendum de enige oplossing. Verscheidene groeperingen zijn daar ondertussen van overtuigd. Volgende week zitten we daarover samen.»

Bron: het Laatste Nieuws, 13 februari 2009.