Geen grond, dus geen centrum voor ondernemers


In Ieper komt op korte termijn wel zo'n centrum, Poperinge moet nog enkele jaren wachten. Dejaegher: "We hebben het engagement van de provinvie dat er wel een degelijke infrastructuur voor startende ondernemers komt, maar voorlopig hebben we daar de ruimte niet voor. Op de industriezone is alles bezet. Op korte termijn zal het centrum er dus niet komen, gezien het Europees subsidieprogramma afloopt, maar bij een volgend programma zullen we de provincie aan haar engagement herinneren", aldus de burgemeester.