Groen licht voor referendum


Amper twee weken hebben de 43 leden van het forum nodig gehad om drieduizend Poperingenaars te overtuigen van de nood aan een volksraadpleging. Het werden er zelfs een pak meer. Woensdagavond werden er 3.500 geteld, maar op dat moment waren nog heel wat formulieren onderweg. "Vrijdag (vandaag, nvdr) zitten we samen met het schepencollege voor de voorstelling van de plannen. Gezien we ondertussen wel weten wat die inhouden, stellen we voor onmiddellijk tot de orde van de dag over te gaan, namelijk de praktische organisatie van een volksraadpleging. De volgende stappen die nog moeten genomen worden, zijn de controle van de handtekeningen, de agendering op de gemeenteraad en de uitgave van een infobrochure. Als de stad het laat vooruit gaan, moet zondag 26 april een haalbare datum zijn. En als dat niet lukt, 14 juni", zegt Johan Lefever van Poperinge Ondersteboven.

Drie vragen

De bevolking krijgt drie vragen voorgeschoteld: 1. Moet de Grote Markt worden gemoderniseerd? 2. Moet de parking van de Grote Markt ondergronds worden aangelegd? 3. Moet het betalend parkeren worden ingevoerd? Deelnemen kan vanaf 16 jaar en is niet verplicht. Het resultaat is niet bindend, maar een verpletterende uitslag kan de stad moeilijk negeren. Burgemeester Christof Dejaegher reageert niet verrast op het gemak waarmee de handtekeningen verzameld werden. "Het is een ingrijpend project, zeker voor Poperinge, waar de voorbije jaren weinig veranderd is. Het dossier heeft een levendig debat op gang gebracht en daar ben ik wel tevreden mee. We zijn dan ook van plan constructief mee te werken, maar die data zijn niet haalbaar. In verkiezingstijd mag je niet aan een referendum werken", reageert Dejaegher.

Onwaarheden

Vreest de Poperingse burgemeester dan niet dat zijn droomproject nu zal gekelderd worden door dit referendum? "Ik blijf geloven dat dit een meerwaarde is voor Poperinge en hoop daar alle inwoners van te overtuigen, wat vrij goed lijkt te lukken. Al maken sommige mensen het ons niet makkelijk. De onwaarheden die in dit dossier verspreid worden, grenzen aan het ondenkbare", besluit Dejaegher.

Bron: Het Laatste Nieuws, 13 maart 2009.

 

Referendum Grote Markt komt er

Poperinge Ondersteboven, dat inspraak wil in de plannen voor de Grote Markt, verzamelde de 3.000 handtekeningen die nodig zijn voor een referendum.

Johan Lefever van Poperinge Ondersteboven: 'Er kan nog getekend worden tot maandagavond 16 maart. We gaan door met de huisbezoeken, er werken jeugdbewegingen mee en er liggen lijsten bij de handelaars. Dinsdag sturen we de formulieren aangetekend naar het schepencollege.'

Het stadsbestuur nodigde het forum uit om vandaag, vrijdag, aan tafel te zitten om de volksraadpleging voor te bereiden. 'In principe kan het schepencollege het punt op de gemeenteraad van 26 maart plaatsen. Het is duidelijk dat de Poperingenaar zich betrokken voelt bij het dossier, meer inspraak wil en wil zoeken naar alternatieven voor een ondergrondse parking. Als het van ons afhangt, kan het referendum al georganiseerd worden op 26 april, nog voor de verkiezingen dus.'

Burgemeester Christof Dejaegher reageert niet verrast op het aantal handtekeningen. 'Eigenlijk ben ik zelfs verheugd dat er eindelijk een debat komt, na jarenlange stilte. We zullen de handtekeningen als democraten in ontvangst nemen..'

Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) is naar eigen zeggen verwonderd dat het forum zoveel tijd nodig had om de handtekeningen te verzamelen. 'De vraag naar info bij de bevolking is terecht. Maar het forum geeft de indruk dat er geen info gegeven werd, en dat is overdreven. Eerst moest alles uitgewerkt worden en voorgelegd aan de adviesraden. Die adviezen komen nu binnen, en zijn zowat eensluidend positief over de plannen. Een referendum is een democratisch principe en daar zijn wij niet tegen.'

Bron: Het Nieuwsblad, 13 maart 2009.