Child Focus verzet zich tegen woonverbod voor pedofielen na uitzitten van straf.


Die termijn start als het slachtoffer 18 jaar is en kan twee keer verlengd worden, tot 60 jaar dus. Renaat Landuyt (sp.a) en Bert Schoofs (VB) willen dat de rechter kan beslissen dat een pedofiel die zijn straf heeft uitgezeten, 20 jaar niet meer in een bepaalde gemeente mag wonen.

Kristine Kloeck, algemeen directeur van Child Focus, sprak zich uit tegen beide voorstellen. "Slachtoffers zijn niet gebaat bij een levenslang slachtofferschap. Ze willen hun leven hervatten. Bovendien wisselen de rollen soms af: 40% van de daders was vroeger slachtoffer. Child Focus wil de belangen van het slachtoffer niet uitspelen tegen die van de dader. We moeten tegen pedofilie en incest optreden op het moment van de feiten zelf of kort daarna."

Kloeck is ook tegen het voorstel van een woonverbod nadat de straf is uitgezeten. Ze verwerpt eveneens het inlichten van de buurten waar vrijgelaten pedofielen komen wonen omdat "de ouders dan hun eigen angsten op de kinderen overdragen".

Bron: Gazet van Antwerpen - 1 april 2009