Pedofilie


Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) had dat voorgesteld. Door het voorstel zou een 25-jarige die een aanranding pleegt op een kind van 5 nog tot zijn 98ste strafrechtelijk kunnen worden veroordeeld.

De deskundigen spraken zich ook uit tegen het voorstel van Renaat Landuyt (sp.a) om aan de rechter de mogelijkheid te geven pedofielen na hun vrijlating een woonverbod tot 20 jaar op te leggen, zodat ze hun slachtoffer niet meer kunnen tegenkomen.

Verder werd gepleit voor een Europees bewijs van goed zedelijk gedrag. Nu kan een leraar die bij ons is gestraft voor zedenfeiten met kinderen perfect in Zeeland werken omdat zijn strafregister in Nederland 'blanco' is.

Bron: Gazet van Antwerpen, 18 april 2009.