Medische kosten illegalen verdubbeld in vijf jaar


Wie illegaal in België verblijft, berooid is en moet bevallen of het slachtoffer werd van een auto-ongeval heeft recht op dringende medische verzorging bij een arts of in een ziekenhuis. «Dat is niet meer dan menselijk», zegt Open Vld-kamerlid Sabine Lahaye-Battheu. In de praktijk betalen de OCMW's dan de rekening. In 2003 waren er ruim 11.000 raadplegingen van illegalen bij artsen of ziekenhuizen, goed voor 17,6 miljoen euro. In 2006 was het aantal consultaties al gestegen tot bijna 24.000. Dat kostte de belastingbetaler 38,5 miljoen euro. In 2007 liep de factuur zelfs op tot een eind boven de 40 miljoen. Dat is niet alleen een verdubbeling in vijf jaar tijd, het is ook zowat het dubbele van het bedrag van 22,8 miljoen euro dat het kankerplan van minister Laurette Onkelinx (PS) tot nu toe heeft uitgetrokken voor kankeronderzoek.

«Ik stel het principe niet in vraag», zegt parlementslid Lahaye. «Maar als we zo voortgaan, zal het over enkele jaren niet meer betaalbaar zijn.» Dat het kostenplaatje voor de dringende medische zorg voor illegalen zo spectaculair gestegen is, heeft volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) te maken met het feit dat er steeds meer illegalen in België verblijven. Ze wonen ook vaak in penibele omstandigheden, waardoor ze meer medische zorgen nodig hebben. Bovendien stelt VVSG ook vast dat bepaalde zorgverleners het begrip «dringend» véél te ruim interpreteren.

Misbruiken

«Nu valt bij sommige artsen werkelijk alles onder dringende hulp, tot zelfs orthodontie toe», zegt Sabien Lahaye. «Het kan toch niet dat een illegaal zijn tanden laat rechtzetten op onze kosten? Andere artsen zijn strikter, maar om de misbruiken aan banden te leggen, is er nood aan duidelijke criteria over wat er onder dringende medische zorgen valt en wat niet», zegt Lahaye. De Open Vld-fractie in de Kamer vraagt in een resolutie dat de regering daar dringend werk van maakt.

Daarnaast dringt Open Vld er bij minister Marie Arena (PS) op aan dat haar diensten werk zouden maken van het terugvorderen van de medische kosten bij de illegalen. «Ik maak me weinig illusies dat dat bij iedereen zal lukken», zegt Lahaye. «Maar heel wat illegalen kwamen ooit legaal het land binnen. Dat betekent dat ze ofwel een verzekering voor medische kosten moesten afsluiten, ofwel dat iemand zich voor hen borg stelde. Voor de OCMW's is het onbegonnen werk om dat uit te vlooien, maar dat betekent niet dat de minister moet stilzitten.»

Om te vermijden dat illegalen een aandoening te lang laten aanslepen en dan naar een duur ziekenhuis hollen, vraagt Open Vld dat ze ook een dokterspasje krijgen, waarop staat bij welke huisarts ze terecht kunnen.

Bron: Het Laatste Nieuws, 25 mei 2009.