Grootouders vaker naar rechter om kleinkind te zien


In 2007 ging het om liefst 664 rechtszaken. Het jaar voordien waren er 540 en in 2005 waren het er 553. "En die cijfers zijn maar het topje van de ijsberg", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. "Want het moet al heel ver gekomen zijn eer je als grootouder naar de rechter stapt om je kleinkinderen eens te mogen ontmoeten."

Grootouders hebben sinds 1995 een wettelijk omgangsrecht met hun kleinkinderen. Dat het aantal rechtszaken zo fel stijgt, wijt Lahaye onder meer aan het stijgende aantal echtscheidingen. Maar de problemen doen zich lang niet alleen voor bij gescheiden ouders: bijvoorbeeld ook bij koppels die met hun eigen ouders in onmin leven.

Bron: Het Laatste Nieuws, 27 juni 2009.

 

Grootouders vaker naar jeugdrechter om kleinkind te mogen zien

In 2007 hebben grootouders 664 zaken ingespannen voor jeugdrechtbanken om persoonlijk contact te kunnen hebben met hun kleinkind. Dat is een kwart meer dan een jaar voordien, zo blijkt uit het antwoord op een schriftelijk vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben grootouders recht op dat contact. In geval van conflict beslist de jeugdrechter in het belang van het kind. Enkel wanneer de grootouders ouders zwart maken bij de kinderen verliezen ze dat recht. Wallonië neemt bijna de helft van de zaken voor zijn rekening.In Vlaanderen springt de verdubbeling van het aantal zaken in Antwerpen en de verviervoudiging in Kortrijk in het oog. In Vlaanderen worden de meeste zaken opgestart in Gent (129), gevolgd door Antwerpen met 110 procedures. In Brussel waren er 123 gevallen.

Bron: De Morgen, 27 juni 2009.

 

Sabien was hierover ook te horen in het regionieuws van Radio 2. Ook Terzake wijdde een item aan dit onderwerp.

 

Meer grootouders naar rechtbank om kleinkind te kunnen zien

In 2007 hebben grootouders 60 zaken ingespannen voor West-Vlaamse jeugdrechtbanken om meer contact te kunnen hebben met hun kleinkind.

In 2006 waren er maar 34zulke zaken. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) op een schriftelijke vraag van kamerlid en advocate Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Grootouders hebben recht op contact met hun kleinkind, maar in geval van conflict beslist de jeugdrechter in het belang van het kind.

Lahaye-Battheu: 'Het recht op persoonlijk contact kan bijvoorbeeld aan de grootouders ontzegd worden, wanneer kan worden bewezen dat ze hun kleinkind ophitsen tegen de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft.'

Als advocate is Lahaye-Battheu ook al in aanraking gekomen met problematische contacten tussen grootouders en hun kleinkinderen. 'Ook doen er zich problemen voor wanneer de grootouders scheiden. De kinderen kiezen dan vaak partij voor één van hen, waardoor de andere zijn of haar kleinkind minder te zien krijgt.'

In Brugge waren er 26 rechtzaken in 2007, tegenover 19 in 2006.

Bron: Het Nieuwsblad, 3 juli 2009.