Waar sta ik voor


Als Poperingenaar is het altijd mijn betrachting geweest om Poperinge, en ruimer gezien de Westhoek, dichter bij Brussel te brengen, en omgekeerd. Door het organiseren van bezoeken aan het federaal Parlement konden bijna 1000 Westhoekers tijdens mijn eerste legislatuur al kennismaken met de Kamer en de Senaat. In deze derde legislatuur bewandel ik verder deze ingeslagen weg en worden deze bezoeken nog opgedreven. Als vertegenwoordiger van het volk, van u, is het ook mijn taak om bij de bevoegde kabinetten tussen te komen in lokale dossiers, maar ook in federale dossiers die ons finaal allemaal raken.

  

Als er iets is wat ons, liberalen, onderscheidt van andere dan is het ons geloof in mensen. Ons politieke handelen en denken is gebouwd op de gedachte dat wij burgers zien als autonome mensen die, als ze hiertoe de vrijheid krijgen, hun leven zelf in handen kunnen nemen. Wij geloven in vrijheid, zelfbeschikking en ondernemerschap omdat die leiden tot welzijn, welvaart en solidariteit. Wij zeggen « neen » tegen verstikkend groepsdenken, neen tegen zij die angst exploiteren en neen tegen zij die via betutteling hun greep op de mensen trachten te vergroten.

 

De essentie van de open samenleving is openstaan voor verandering en voor het onbekende en het nieuwe.