Onderwijs


Enkele acties uit het meerjarenplan 2020-2025:

  

Prioritaire doelstellingen:

 • Bevorderen gekwalificeerde uitstroom > In 2018 had 8,8% van de West-Vlaamse schoolverlaters geen kwalificatie op zak.
 • Versterken link onderwijs - arbeidsmarkt > Zeker m.b.t. technische profielen noodzakelijk.
 • Inzetten op innovatie > Alle provinciale initiatieven naar het lager, secundair en volwasseneneducatie sluiten bij deze doelstelling aan.

  

Samenwerkingsovereenkomsten:

 • Regionaal Technologisch Centrum (STEM-ambassadeur)
 • Technoboost
 • Huis van het Leren
 • Nieuw: afstemming en coördinatie onderwijs zieke kinderen i.s.m. actoren

  

Promotie/activeren:

 • Duaal leren : budget voor jaarlijkse acties i.f.v. netwerking, positieve beeldvorming, proeftuinen, beleidsontwikkeling, enz.
 • Ongekwalificeerde uitstroom : inzetten op ondersteuning begeleiding ongekwalificeerde uitstroom, communicatie & promotie, studiedag(en), enz.
 • Volwassenenonderwijs /-educatie : promotie van levenslang leren
 • STEAM IT /Talenten: initiatief op basis van beleidsaanbevelingen na evaluatie en uitbreiden van computationeel denken naar talenten
 • Nieuw: verbreding van de werking Basiseducatie/OLAT naar een initiatief op vlak van een provinciaal actieplan ‘geletterdheid'

  

Reglementen flankerend onderwijsbeleid:

 • Reglement flankerend onderwijs werd opgesplitst naar twee reglementen: leerplicht onderwijs en niet-leerplicht onderwijs /volwasseneneducatie
 • Ondersteuning gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid: verder uitwerken en uitbouwen overleg/initiatief
 • Klasbakken (educatieve pakketten) : verderzetten en verbreden i.s.m. Dienst Communicatie
 • Werkingskosten i.k.v. flankerend onderwijsbeleid