Nationaal


 • 21 oktober 2015 - "Sabotage-acties tijdens stakingen zijn crimineel"

  "Tijdens de drie regionale stakingen van de socialistische vakbond ACOD-spoor op 9, 19 en 20 oktober werden 20 sabotage-acties vastgesteld. Het zijn criminele acties." Dat antwoordde de CEO van Infrabel, Luc Lallemand, vanmiddag in de Kamercommissie Infrastructuur op een vraag van Sabien, die zich alleen maar kon aansluiten bij dat standpunt. Hij was er, samen met NMBS-topman Jo Cornu, te gast voor een hoorzitting over de strategie van de overheidsbedrijven.
  Lees meer
 • 07 oktober 2015 - Indienen van herhaalde aanvragen door vreemdelingen wordt ontmoedigd

  Er is een toevloed aan herhaalde aanvragen en beroepen met betrekking tot de artikelen 9bis (humanitaire regularisatie) en 9ter (om medische redenen) van de Vreemdelingenwet. Het wetsontwerp, dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken, moet deze toevloed stoppen. Voortaan wordt enkel nog de laatst ingediende aanvraag of het laatst ingediende beroep nog behandeld. De verantwoordelijkheid voor het indienen van een nieuwe aanvraag of een nieuw beroep ligt helemaal bij de vreemdeling en zijn advocaat.
  Lees meer
 • 02 oktober 2015 - Sabien vraagt hoorzitting over werking Regie der Gebouwen

  Naar aanleiding van de gedachtewisseling vanmorgen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de online publicatie van grondplannen van overheidsgebouwen vroeg Sabien om een hoorzitting over de werking van de Regie der Gebouwen. Minister Jambon reageerde positief op de oproep.
  Lees meer
 • 01 oktober 2015 - Sabien bezoekt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

   Sabien bezoekt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg Naar aanleiding van de laatste zitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa dit jaar, werd een bezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens georganiseerd. De raad van Europa is de toonaangevende mensenrechtenorganisatie van Europa.
  Lees meer
 • 28 september 2015 - Potpourri I goedgekeurd in de commissie Justitie

  Vandaag volgde Sabien de tweede lezing van het Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen - ook potpourri I genoemd- in de commissie Justitie. Het wetsonwerp, dat 367 pagina's telt, werd goedgekeurd en wordt nu verwezen naar de plenaire zitting van de Kamer.
  Lees meer
 • 17 september 2015 - Jaarlijks meer dan half miljoen boetes uitgeschreven op trein

  Vorig jaar werden 531.232 boetes uitgeschreven op de trein. De cijfers voor 2012 en 2013 zijn gelijkaardig. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op een schriftelijke vraag van Sabien, die pleit voor hogere boetes voor veelplegers of een uitgebreidere controle van de reizigers vooraleer de trein te betreden zoals dat bij andere openbare vervoersmaatschappijen het geval is.
  Lees meer
 • 10 september 2015 - Sabien licht wetsvoorstel seksuele meerderjarigheid toe op de Raad van Bestuur van de Vrouwenraad

   Sabien licht wetsvoorstel seksuele meerderjarigheid toe op de Raad van Bestuur van de Vrouwenraad De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving. Heel wat vrouwenverenigingen - met verschillende achtergronden - zijn bij hen aangesloten. Zij eisen gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, ... Op vraag van de Vrouwenraad trok Sabien vandaag naar Brussel om er één van haar wetsvoorstellen toe te lichten.
  Lees meer
 • 31 juli 2015 - Daders van intrafamiliaal geweld krijgen zelden tijdelijk huisverbod

  In 2013 en 2014 samen kregen slechts 65 daders van intrafamiliaal geweld een tijdelijk huisverbod opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien "Wetende dat de politie jaarlijks 40.000 meldingen krijgt van intrafamiliaal geweld, zijn 65 dossiers in twee jaar tijd peanuts."
  Lees meer
 • 24 juli 2015 - Slechts klein gedeelte van bijdragen veroordeelden naar slachtoffers

  Het Slachtofferfonds pot jaar na jaar grotere overschotten op: van 6,4 miljoen euro in 2011 tot 17 miljoen euro in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die pleit voor een grondige hervorming van het 'Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders'.
  Lees meer
 • 19 juli 2015 - Sabien wil fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

  Infrabel moet een oplijsting maken van de verlaten spoorwegbeddingen en de terreinen naast spoorbeddingen, die in aanmerking zouden kunnen komen om fietspaden op lange afstand aan te leggen. Op basis daarvan moeten de NMBS en Infrabel het initiatief nemen om in overleg te treden met lokale overheden, provincies en gewesten om de ontsluiting van stations per fiets te verbeteren. Sabien vraagt in een voorstel van resolutie aan de federale regering om hierop aan te dringen bij de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten.
  Lees meer