Curriculum Vitae


Battheu Sabien, Agnes, Yvonne

Geboren te Poperinge op 5 augustus 1967

Gehuwd met Philip Lahaye en mama van
Arthur Lahaye (°Poperinge, 10.12.1996)
Willem Lahaye (°Poperinge, 30.07.2000)
Barbara Lahaye (°Poperinge, 20.11.2002)

Studies:

 • Lager onderwijs: St.-Franciscusinstituut, Bruggestraat 14, Poperinge
 • Middelbaar onderwijs: St.-Franciscusinstituut, Bruggestraat 14, Poperinge > lagere afdeling: Latijnse; hogere afdeling: Latijn-Wetenschappen
 • Universitair onderwijs: faculteit rechtsgeleerdheid > kandidaturen: Katholieke Universiteit Leuven (afdeling Kortrijk 1985-1987); licenties: Katholieke Universiteit Leuven (afgestudeerd met onderscheiding in 1990)

Beroepservaring:

 • Eigen advocatenkantoor te Poperinge sinds oktober 1990
 • Medewerkster op het advocatenbureeau Decramer-Dewachter te Wervik tussen augustus 1990 en september 1993
 • Derde prijs in de pleitwedstrijd het "Vlaams Pleitjuweel" te Brussel op 11 juni 1993
 • Voorzitter Conferentie Jonge Balie Ieper tussen 1 september 1994 en 1 september 1996
 • Geassocieerd advocaat met meester Michiel Battheu sinds 1 mei 2001 en met meester Tine Verbeke sinds oktober 2004
 • Specialiteit: Personen-en familierecht

Politieke mandaten:

 • OCMW-voorzitter in Poperinge tussen januari 2001 en september 2003
  Provincieraadslid in West-Vlaanderen tussen januari 2001 en juni 2003
 • Federaal Volksvertegenwoordiger van 5 juni 2003 tot mei 2007. Na een jaar als vast lid gezeteld te hebben in de commissie Sociale Zaken doorgeschoven naar de commissie Justitie. Vast lid in de commissie Naturalisaties en de subcommissie Familierecht; plaatsvervanger in de commissie  Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 • Gemeenteraadslid te Poperinge sinds 2 januari 2007 - fractieleider voor Open Vld
 • Herverkozen als federaal Volksvertegenwoordiger op 10 juni 2007:
  - Ondervoorzitter commissie Justitie
  - Vast lid in de commissie Vervolgingen en de Commissie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
  - Plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken
 • Herverkozen als federaal Volksvertegenwoordiger op 13 juni 2010:
  - Ondervoorzitter en vast lid in de commissie Justitie
  - Vast lid in de Bijzondere commissie Reglement
  - Plaatsvervangend lid in de commissie Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt en in de commissie Handels-en economisch Recht
  - Plaatsvervangend lid in de Bijzondere Adviescommissie Maatschappelijke Emancipatie en in de Bijzondere commissie Seksueel misbruik
  Vanaf december 2011, bij het aantreden van de regering Di Rupo I:
  - Voorzitter commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 
  - Plaatsvervangend lid in de commissie Justitie
  - Plaatsvervangend lid in de commissie Landsverdediging
  - Plaatsvervanger in de Bijzondere commissie Seksueel misbruik
 • Herverkozen als gemeenteraadslid te Poperinge op 14 oktober 2012 - fractieleider voor Open Vld
 • Herverkozen als federaal Volksvertegenwoordiger op 25 mei 2014:
  - Vast lid in de commissie Infrastructuur
  - Vast lid in de commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt
  - Vast lid in de Bijzondere commissie Reglement en voor de hervorming van de parlementaire werkzaamheden
  - Vast lid in de commissie voor de Verzoekschriften
  - Plaatsvervangend lid in de commissie voor de Justitie
  - Plaatsvervangend lid in de commissie voor de Sociale Zaken
  - Plaatsvervangend lid in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 • Herverkozen als gemeenteraadslid te Poperinge op 14 oktober 2018
 • Verkozen als provincieraadslid op 14 oktober 2018
 • Eedaflegging als West-Vlaams gedeputeerde op 06 december 2018
  Bevoegdheden: Toerisme en recreatie, Flankerend onderwijsbeleid, Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven, Erfgoed, Ruimtelijke ordening (Ruimtelijke planning, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, specifieke bevoegdheid stedenbouwkundige beroepen), Algemene en ondersteunende dienstverlening

 

 Curriculum Vitae Curriculum Vitae