Ruimtelijke Ordening en stedenbouwkundige beroepen


Klik op onderstaande links voor meer info: 

Ruimtelijke planning

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Specifieke bevoegdheid stedenbouwkundige beroepen

 

 

de vijf gedeputeerden voor Ruimtelijke Ordening: Sabien Lahaye-Battheu (West-Vlaanderen), Luk Lemmens (Antwerpen), Ann Schevenels (Vlaams-Brabant), Annemie Charlier (Oost-Vlaanderen) en Inge Moors (Limburg)