Vonk


Klik hier voor de voorstellingsbrochure van Vonk en hier om de website van Vonk te bezoeken!

 

Vonk versterkt lokale besturen!

Door vorming en ondersteuning geven we jou en je organisatie de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur aan te vatten.

Vorming
Bouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel je vaardigheden. Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze gemotiveerde docenten en trainers.

Ondersteuning
Werk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in jouw lokaal bestuur. Laat je ondersteunen door Vonk bij de uitbouw van je HR-beleid, bij veranderingen of aanwervingen, of bij de coaching van individuele personeelsleden en teams.

Netwerkleren
Vonk brengt ambtenaren samen, ook met experten, om deskundigheid en ervaringen uit te wisselen. Doe je voordeel met een gezamenlijke kijk op dagelijkse uitdagingen. Vaak komen er verrassende oplossingen uit de bus.

Kennis inhuren
Huur tijdelijk een medewerker in van het provinciebestuur West-Vlaanderen of van haar agentschappen of besteed een opdracht aan hen uit. Vonk biedt zo een antwoord op specifiek of tijdelijk capaciteitsgebrek op leidinggevend of expertenniveau in jouw lokaal bestuur.
 

 

Doe je voordeel met Vonk!

Praktijkgericht: Vonk is het enige vormings- en expertisecentrum in West-Vlaanderen dat zich uitsluitend richt op de ondersteuning van lokale besturen. Vorming of ondersteuning bij Vonk is doordrenkt van de praktijk. Want Vonk kent je lokale context bijzonder goed.

Op maat: Vonk is een unieke interface tussen Provincie West-Vlaanderen en de lokale besturen. Zo bekom je expertise van de provincie op jouw maat.

Verankering: Het aanbod is breed en omvat veel zorg voor het voor- en natraject van vormingen en begeleidingen. Hierdoor krijg je een optimaal leereffect en verankering in de dagelijkse werking van je organisatie.

Aankoopcentrale: Voor populaire vormingen vervult Vonk de unieke rol van aankoopcentrale. Geen beslommeringen, want wij verkennen voor jou de markt en staan in voor de aankoopprocedure. Resultaat: een optimale organisatie, lage prijs en kwaliteitsbewaking.

Voordelige abonnementsformule: West-Vlaamse lokale besturen kunnen kiezen voor een abonnement. Zo krijg je niet alleen de garantie op een lage prijs, maar kun je ook gratis netwerken met collega's van andere besturen.

 

 

Raad van Bestuur:

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (voorzitster) en provincieraadsleden Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), Ruben Strobbe (CD&V), Martine Vanryckeghem (Open Vld), Justine Hollevoet (sp.a), Johan De Poorter (N-VA), Veerle Dejaeghere (Groen) en Martine Vanbrabant (Vlaams Belang).

Vertegenwoordigers buiten de provincieraad: Guido De Langhe, Eveline Dubois, Luc Meulemeester en Hans Desmyttere.