Nationaal


 • 08 juli 2013 - Recht op verminderde registratierechten behouden als wijkagenten de inschrijving te laat vaststellen

  Om het recht op verminderde registratierechten bij de aankoop van een bescheiden woning niet te verspelen, moet de aankoper binnen de drie jaar na aankoop in het eigendom gedomicilieerd zijn. Dat leidt soms tot problemen. Het kan gebeuren dat iemand zijn inschrijving wel op tijd heeft gedaan, maar dat de wijkagent talmt met de vaststelling. In dat geval wordt de rechtenvermeerdering niet gevorderd, zo zei de minister van Financiën Koen Geens in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien hierover.
  Lees meer
 • 06 juli 2013 - Budget voor alternatieve straffen voor verkeersmisdrijven verzevenvoudigd in zeven jaar tijd

  "Het bedrag, dat Justitie uit het Verkeersveiligheidsfonds toebedeeld krijgt, is op vijf jaar tijd gestegen van 3 miljoen euro naar ruim 5,7 miljoen euro. Op die manier kunnen en worden ook op verkeersmisdrijven meer alternatieve straffen toegepast, en dat is een goede zaak", zegt Sabien, die hierover een parlementaire vraag stelde aan minister van Justitie Annemie Turtelboom.
  Lees meer
 • 30 juni 2013 - Een vijfde van verdachten daagt niet op voor leugendetectortest

  Jaarlijks worden er in ons land gemiddeld 421 leugendetectortesten gepland. Daarvan worden er gemiddeld 332 effectief uitgevoerd. Van de personen, die akkoord gingen om de test te ondergaan, daagde er uiteindelijk bijgevolg een vijfde niet op. Verdachten kunnen immers op het laatste moment nog van gedacht veranderen. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 26 juni 2013 - Rijbewijs niet langer verliezen bij fietsen onder invloed

  Een bestuurder onder invloed wordt niet alleen beboet, maar kan ook zijn rijbewijs verliezen. De huidige verkeerswet maakt echter geen onderscheid tussen bestuurders van gemotoriseerde voertuigen waarvoor een rijbewijs is vereist, motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijs is vereist en niet-gemotoriseerde voertuigen. Daar wil Sabien verandering in brengen.
  Lees meer
 • 22 juni 2013 - Sabien in Dublin in het kader van Ierse voorzitterschap van EU

  Onder het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werd op 16 en 17 juni 2013 in Dublin een vergadering georganiseerd van de voorzitters van de commissies voor Communicatie, Onderwijs en Vervoer van de nationale parlementen van de lidstaten. Als voorzitster van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven vertegenwoordigde Sabien ons land.
  Lees meer
 • 18 juni 2013 - Sabien naar Den Haag voor Fyra-rondetafel

  "Het Fyra-debacle moet worden aangegrepen als een opportuniteit om het aanbod van Nederlands-Belgische spoorverbindingen deze keer af te stemmen op de vraag van de klant en niet omgekeerd. Daarnaast moeten ook de aanbesteding, homologatie en financiële gevolgen verder worden onderzocht." Dat zal Sabien vanmiddag bepleiten tijdens het rondetafelgesprek over het Fyra-debacle en de toekomst van het Nederlands-Belgisch treinverkeer in de Nederlandse Tweede Kamer te Den Haag.
  Lees meer
 • 16 juni 2013 - Ongevallen en zelfmoord(pogingen) op het spoor kosten de NMBS gemiddeld 563.000 euro per jaar

  Ongevallen of zelfmoord(pogingen) op het spoor kosten de NMBS gemiddeld 563.000 euro per jaar. De kost gaat over geleden schade aan de treinen en de sporen en soms ook over de vertragingen die de treinen daardoor ondervonden. De NMBS kan een gedeelte recupereren via de familiale verzekering of de erfenis, maar doet dat -terecht- niet via de erfgenamen. Een en ander blijkt uit antwoorden van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en zijn voorganger Paul Magnette op parlementaire vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 14 juni 2013 - Sabien vraagt duidelijkheid over gespannen relatie tussen ombudsdienst en klantendienst NMBS

  Vorige maand stelde de ombudsdienst voor de treinreizigers haar jaarverslag 2011 voor in de Kamercommissie Infrastructuur. Tijdens deze zitting rezen vele vragen over de specifieke bevoegdheden van de ombudsdienst en haar werking. Commissievoorzitter Sabien vroeg daarom staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet om tekst en uitleg.
  Lees meer
 • 12 juni 2013 - Gwendolyn Rutten stelt boek 'De geëngageerde burger' voor

  Vandaag stelde Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten haar boek 'De geëngageerde burger' voor. Het is het startschot van een participatief traject. De komende 150 dagen wil Open Vld u - en 15.000 anderen - betrekken om mee te schrijven aan een nieuw liberaal verhaal. Dat moet uitmonden in een tekst met concrete voorstellen en met antwoorden op concrete vragen, die tijdens een congres in november zal worden goedgekeurd.
  Lees meer
 • 10 juni 2013 - Sabien vraagt minister Milquet vaart te zetten achter nieuw verkeersongevallenformulier

  In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken drong Sabien vandaag aan bij minister Milquet om het nieuwe verkeersongevallenformulier spoedig in te voeren. "Dat zal toelaten verkeersongevallen beter te analyseren om de verkeersveiligheid te verhogen", aldus Sabien.
  Lees meer