Nationaal


 • 20 maart 2014 - Sabien in panel bij voorstelling van memorandum door Guberna

   Sabien in panel bij voorstelling van memorandum door Guberna Vanmiddag stelde Guberna, het Instituut voor Bestuurders, haar aanbevelingen voor aan de Vlaamse politieke partijen om van de Staat een moderne en meer performante aandeelhouder te maken. Aansluitend werd er over het memorandum van gedachten gewisseld. Sabien vertegenwoordigde Open Vld in het panel.
  Lees meer
 • 20 maart 2014 - Kamer keurt nieuwe naamwetgeving goed

  Overal in Europa kan net zo goed de naam van de vader als die van de moeder worden doorgegeven, behalve in Italië en België. Dit is in strijd met de aanbevelingen van de Raad van Europa (1978) om gelijkheid tussen man en vrouw te garanderen inzake de mogelijkheid voor de moeder om haar naam aan het kind over te dragen. Nadat de nieuwe naamwetgeving gisteravond werd goedgekeurd in Kamercommissie Justitie -na een tumultueuze zitting- zetten liberalen, socialisten en groenen vanavond het licht op groen voor de mogelijkheid voor ouders om voortaan uit vier familienamen te kiezen voor hun kinderen: die van de vader, de moeder of een combinatie (vader-moeder of moeder-vader). Wanneer ouders geen keuze maken of er onenigheid is, krijgt het kind de naam van de vader. "Meer keuze brengen in de naamgeving van pas geboren kinderen is gaan voor keuzevrijheid en meer overleg tussen gelijkwaardige partners. Zoals het vrije mensen betaamt", aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom.
  Lees meer
 • 10 maart 2014 - Fraude met rij- en rusttijden in zeven op de tien gevallen door buitenlandse chauffeurs

  Vorig jaar werden in ons land 28.444 vrachtwagens gecontroleerd. Er werden 3.269 inbreuken vastgesteld, dus 11% van de chauffeurs was in overtreding. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die opmerkt dat chauffeurs van buiten de EU vorig jaar dubbel zoveel overtredingen begingen als in 2012. Het niet respecteren van de rij- en rusttijden is de meest voorkomende overtreding, in zeven op de tien gevallen begaan door buitenlandse chauffeurs.
  Lees meer
 • 07 maart 2014 - Commissie Infrastructuur bezoekt Belgocontrol

   Commissie Infrastructuur bezoekt Belgocontrol De leden van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven brachten vorige week een bezoek aan Belgocontrol in Steenokkerzeel. Het autonome overheidsbedrijf heeft als missie de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren in het luchtruim, waarvoor België verantwoordelijk is. De bekende controletoren van Brussel-Nationaal is gesitueerd op 500 meter van het luchtverkeersleidingcentrum CANAC. Sabien ondervraagt staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet geregeld over de penibele financiële toestand van Belgocontrol. Zijn meest recente antwoord, van 11 februari 2014, kunt u hier lezen.
  Lees meer
 • 28 februari 2014 - Strengere aanpak van alimentatieplichtigen

  Op dit moment genieten 8.514 families van voorschotten op onderhoudsgeld, voor 14.802 kinderen. Vorig jaar werd 22,6 miljoen euro aan voorschotten betaald, dus gemiddeld 1.527 euro per kind. Vier jaar geleden ging het "nog maar" om 18,8 miljoen euro aan 12.671 kinderen. Er werd in 2013 (slechts) 9,6 miljoen euro gerecupereerd, waarvan 7,5 miljoen euro aan de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) toekwam. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag van Sabien, die met een wetsvoorstel de invordering van achterstallige alimentatie wil verbeteren.
  Lees meer
 • 27 februari 2014 - Sabien wil meer keuzemogelijkheden inzake zaadcel- en eiceldonatie

  Vandaag de dag zijn spermadonoren in de regel anoniem. Maar Open Vld'ers Jean-Jacques De Gucht en Sabien Lahaye-Battheu willen meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor wensouders én donoren. "Als de donor extra informatie wil prijsgeven aan de ouders, of aan het donorkind eens het 18 jaar is de kans wil geven om contact te zoeken met de donor, dan moet dat kunnen." Het moet echter ook mogelijk blijven om voor anonieme spermadonatie te kiezen.
  Lees meer
 • 26 februari 2014 - Evaluatie BOB-campagne in het parlement

  Gisteren werd in de Kamercommissie Infrastructuur de afgelopen BOB-campagne geëvalueerd. Sabien: "Deze leverde goede resultaten op. Maar Open Vld wil in de toekomst nog meer inzetten op controles tijdens de weekendnachten."
  Lees meer
 • 19 februari 2014 - Sabien organiseert hoorzitting met DIV in commissie Infrastructuur

  Als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven nam Sabien het initiatief voor een hoorzitting met de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), die gisteren plaatsvond. Aanleiding was de aanklacht van UNIZO dat ondernemers vele maanden moeten wachten op de homologatie van voertuigen. Diensthoofd Marnix Scheerlinck gaf uitgebreid toelichting bij de Dienst Inschrijvingen enerzijds de Dienst Homologaties anderzijds.
  Lees meer
 • 18 februari 2014 - Duidelijke afspraken tussen ombudsdienst en klantendienst NMBS belangrijk voor reizigers en realistische inschatting werkingsmiddelen

  Er is nog steeds geen akkoord, dat de gespannen relatie tussen ombudsdienst en klantendienst van de NMBS moet ontmijnen. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet op een parlementaire vraag van Sabien, die stelt dat duidelijke afspraken belangrijk zijn voor de reizigers, die moeten weten waar ze terecht kunnen, en om de werklast en het daaraan gekoppelde budget voor elke dienst realistisch te kunnen bepalen. "De federale ombudsdienst, die in de plaats komt van de huidige afzonderlijke diensten en die minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) vandaag voorstelde, helpt dergelijke discussies hopelijk ook uit de wereld."
  Lees meer
 • 15 februari 2014 - Minder stakingsdagen bij alle overheidsbedrijven

  Bij alle overheidsbedrijven nam het aantal stakingsdagen af tussen 2011 en 2012: bij de NMBS van 21 tot 17, bij bpost daalde het aantal dagen staking per 1.000 werknemers van 3 tot 1,5 en bij Belgacom van 0,35 tot 0,18 (rekening houdend met alle personeelsleden). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) op een schriftelijke vraag van Sabien. In die periode legde de NMBS slechts één keer tuchtmaatregelen op na spontane acties.
  Lees meer