Nationaal


 • 18 augustus 2013 - Slechts 320 militairen overgestapt naar federale overheid

  Bij de afslanking van het leger wordt onder andere rekening gehouden met de vrijwillige overstap van militairen naar andere federale overheidsdiensten (FOD's). Tussen 2008 en 2012 maakten 320 militairen de overstap naar een andere FOD: 230 naar de FOD Binnenlandse Zaken (bijna drie vierden), 81 naar de FOD Justitie (ruim een vierde). "Opvallend is dat er van die 80 overplaatsingen maar 26 naar penitentiaire inrichtingen gebeurden", zegt Sabien, die hierover verschillende parlementaire vragen stelde aan minister van Defensie Pieter De Crem. "De afslanking van het leger wordt vooral gerealiseerd door (vervroegde) pensionering."
  Lees meer
 • 13 augustus 2013 - Slechts helft van onderzoeken bij familiale geschillen afgewerkt binnen drie maanden

  Vorig jaar kregen de justitiehuizen in ons land 3.115 nieuwe opdrachten om maatschappelijke onderzoeken uit te voeren in burgerlijke dossiers. Aan de hand van dergelijke onderzoeken over de sociale situaties van gezinnen wordt de rechter geïnformeerd en geadviseerd, en kan hij of zij een gepaste beslissing nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verblijfsregeling van kinderen na de breuk tussen de ouders. Slechts de helft van die onderzoeken wordt afgerond binnen de drie maanden. Dat leidt Sabien af uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag hierover.
  Lees meer
 • 09 augustus 2013 - Federale politie besteedde vorig jaar 20.000 uren aan het vervangen van cipiers tijdens stakingen

  Vorig jaar besteedde de federale politie bijna 40.000 uren aan de overbrenging van verdachten of gedetineerden tussen gevangenissen of tussen gevangenissen en gerechtsgebouwen. Dat ligt in de lijn van de voorgaande jaren. Het aantal uren dat in gevangenissen werd gepresteerd tijdens stakingen van cipiers om de orde te handhaven, bereikte met bijna 20.000 uren daarentegen weer haar peil van 2010, na een forse daling in 2011. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 05 augustus 2013 - 14 terreurverdachten in Belgische gevangenissen

  Momenteel zijn in de Belgische gevangenissen 14 personen die verdacht worden van terroristische misdrijven en 4 personen die voor dergelijke misdrijven veroordeeld werden, opgesloten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 01 augustus 2013 - Minder beschonken chauffeurs betrapt, wel meer chauffeurs onder invloed van drugs

  Vorig jaar legde de politie bijna 44.000 keer een tijdelijk rijverbod op aan bestuurders die reden onder invloed. Dat is opvallend minder dan de vorige jaren, toen dat gemiddeld 50.000 keer per jaar gebeurde. Het aantal betrapte chauffeurs met enerzijds meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed daalde van 33.000 in 2011 naar 9.000 in 2012 en anderzijds een gehalte tussen 0,5 en 0,8 promille daalde van 14.000 in 2011 naar 12.000 in 2012. Vorig jaar werden wel meer chauffeurs onder invloed van drugs betrapt: 2.300 in 2011 en 2.600 in 2012.
  Lees meer
 • 29 juli 2013 - Aantal beboete reizigers in eerste klasse zonder vervoerbewijs daalt

  Reizigers die in eerste klasse zitten zonder vervoerbewijs, of met een ticket voor tweede klasse, worden systematisch beboet. In het piekjaar 2011 waren dat er respectievelijk 5.967 en 752. 2012 werd afgesloten op 2.439 en 762. Sabien vroeg deze recente cijfers op bij de Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille. Het totaal bedrag aan geïnde boetes voor beide inbreuken in 2012 bedraagt 2.029.896 euro.
  Lees meer
 • 25 juli 2013 - 1867 holebi-huwelijken in 2012

  Vorig jaar gaven in ons land 1.867 holebi-koppels elkaar het ja-woord. 331 holebi-huwelijken werden afgesloten tussen een Belgische en buitenlandse partner. Sabien vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Milquet.
  Lees meer
 • 23 juli 2013 - Sabien wil hoorzitting met DIV over aanslepende homologatieprocedures

  Zelfstandigenorganisatie Unizo vraagt vandaag aan de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) om de procedure voor homologaties te versnellen. Sommige handelaars zouden nu soms langer dan drie maanden moeten wachten. Deze problematiek is reeds lange tijd gekend, ook in het parlement. Daarom Sabien als voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur een hoorzitting organiseren.
  Lees meer
 • 21 juli 2013 - Sabien op de eedaflegging van Koning Filip

   Sabien op de eedaflegging van Koning Filip Als voorzitter van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven was Sabien aanwezig op de eedaflegging van Koning Filip in het halfrond van de Kamer. Het werd een indrukwekkende en vooral ook ontroerende plechtigheid. Na de eedaflegging woonde Sabien ook het defilé bij van de troepen en van de burgerlijke hulpdiensten, in het kader dan de Nationale Feestdag.
  Lees meer
 • 17 juli 2013 - Kamers voor minnelijke schikking in nieuwe familierechtbanken

  Na de eerste goedkeuring door de Kamer twee jaar geleden en na de bespreking ervan in de Senaat bevestigt de Kamer vandaag het groen licht voor de installatie van familierechtbanken. Sabien is tevreden dat haar aansluitend voorstel, dat voorziet in de installatie van kamers voor minnelijke schikking in die rechtbanken, overeind blijft en zelfs wordt versterkt.
  Lees meer