Nationaal


 • 26 april 2012 - Geen onderhoudsplicht voor 'respectloze' kinderen

  Sabien wil rechters de mogelijkheid geven om ouders te verlossen van hun onderhoudsplicht voor behoeftige kinderen, indien die zich 'erg onbetamelijk tegenover hen hebben gedragen'. Haar wetsvoorstel daarover werd vandaag in overweging genomen door de Kamer.
  Lees meer
 • 25 april 2012 - Dossier: verkeersveiligheid

  Vorige week stelde staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet zijn verkeersveiligheidsplan voor in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Als commissievoorzitster licht Sabien het plan toe en lanceert ze enkele eigen voorstellen, die betrekking hebben op alle schakels in de ketting: ten eerste de controles door de politie, ten tweede de vervolging en dagvaarding voor de politierechter door het parket en ten derde de behandeling van verkeersovertredingen in onze rechtbanken.
  Lees meer
 • 19 april 2012 - Goedgekeurde Open Vld-wetsvoorstellen zorgen voor efficiëntere Justitie

  Open Vld pakt de werklast in de rechtbanken aan. Vandaag keurde de Kamer Sabiens wetsvoorstel goed, dat ertoe strekt op het niveau van de hoven van beroep de alleenzetelende raadsheer te veralgemenen. Dankzij het eveneens goedgekeurd wetsvoorstel van collega Carina Van Cauter mag een beroep tegen een vonnis van de vrederechter of de politierechter in de toekomst door één magistraat van de rechtbank van eerste aanleg worden afgehandeld, en niet meer noodzakelijk door drie. Lees hier ook de tussenkomst van Sabien in de Kamer.
  Lees meer
 • 17 april 2012 - Sabien staat tieners te woord tijdens Parlementendag

   Sabien staat tieners te woord tijdens Parlementendag Vandaag vond de Parlementendag of P-dag plaats. Voor de eerste keer bundelden de verschillende Belgische parlementaire assemblees hun krachten om aan 300 tieners de werking van onze politieke instellingen uit te leggen. Ook Sabien tekende present. Enkele sfeerbeelden van Guy Goossens.
  Lees meer
 • 12 april 2012 - Eén op de tien postbodes neemt tijdskrediet - afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongeval stabiel

  Vorig jaar namen er in Vlaanderen 1.062 postbodes tijdskrediet. Op een totaal van 9.676 is dat 11%. In Wallonië zijn dat er relatief gezien iets minder: 548 op 5.908, of 9%. Voor de voorgaande jaren kennen de cijfers dezelfde verhouding. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 02 april 2012 - Maatschappelijke onderzoeken door justitiehuizen: stijgend aantal, trager opgestart, vlugger afgewerkt

  Vorig jaar kregen de justitiehuizen in ons land 3.082 nieuwe opdrachten om maatschappelijke onderzoeken uit te voeren in burgerlijke dossiers, een stijging met 5,8% in vergelijking met 2010, toen er 2.902 nieuwe opdrachten waren. In het noorden van het land is er met 1.860 nieuwe mandaten een stijging met 4,8% (1.777 in 2010), in het zuiden is er met 1.222 nieuwe mandaten (1.125 in 2010) een stijging met 8,7%. Sabien vroeg de cijfers op bij minister van Justitie Annemie Turtelboom. Nadat de cijfers de afgelopen jaren stabiel bleven, is de stijging van vorig jaar opvallend.
  Lees meer
 • 30 maart 2012 - Kamer keurt snellere afhandeling verkeersboetes goed

  De Kamer heeft gisteravond unaniem een wetsontwerp goedgekeurd waardoor verkeersboetes rechtstreeks kunnen geïnd worden via een bevel tot betaling, indien de overtreder niet reageert op een voorstel tot minnelijke schikking. Het gaat om een initiatief van senator Martine Taelman (Open Vld) waarvoor de Hoge Vergadering eerder al het licht op groen zette. Lees hier de tussenkomst van Sabien.
  Lees meer
 • 28 maart 2012 - Gemiddeld 6.500 euro morele schadevergoeding voor wie onterecht in voorhechtenis zat

  In 2008 dienden 94 personen, die onterecht in voorhechtenis hadden gezeten, een aanvraag tot morele schadevergoeding in, het daarop volgende jaar waren dat er 102, 103 in 2010 en vorig jaar 101. In 2008 voldeden 66 personen aan de voorwaarden om die vergoeding te bekomen, het daaropvolgende jaar 71, 61 in 2010 en vorig jaar 42 (voorlopig cijfer).
  Lees meer
 • 27 maart 2012 - Hoorzittingen in de Kamer over nieuwe structuur voor NMBS

  De NMBS krijgt in 2013 een nieuwe structuur. Daarover vinden momenteel hoorzittingen plaats in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Eerder deze maand kwamen minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie hun visie toelichten. Vandaag lieten we enkele experten aan het woord.
  Lees meer
 • 22 maart 2012 - Elk jaar meer installatiepremies voor daklozen

  De OCMW's reiken ieder jaar meer installatiepremies uit aan daklozen: 5.192 in 2008, 6.980 in 2009 en 7.796 in 2010. Daarmee gingen respectievelijk volgende bedragen gepaard: 5.411.406 euro in 2008, 7.432.072 in 2009 en 8.202.501 euro in 2010. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer