Nationaal


 • 10 juni 2011 - Recordaantal werkstraffen in 2010

  In 2010 werden er in ons land 10.530 werkstraffen uitgesproken, bijna een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Het aantal werkstraffen stijgt jaar na jaar: 8.903 in 2005, 9.490 in 2006, 9.727 in 2007 en 10.108 in 2008 en 2009. De cijfers staan in het antwoord van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck op een parlementaire vraag van Sabien, die ook enkele problemen signaleert: onder andere de niet-tijdige en soms niet-uitvoering van werkstraffen.
  Lees meer
 • 08 juni 2011 - Co-ouderschap moet niet de regel zijn

  "Sinds de wet van 18 juli 2006, die een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind moest bevorderen, wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat men sindsdien verplicht is om bij een echtscheiding of het einde van een relatie voor co-ouderschap te kiezen. Daarom moet de bepaling, om "bij voorrang" voor een dergelijk verblijfssysteem te kiezen, uit die wet worden geschrapt", zegt Sabien, die hiertoe een wetsvoorstel heeft ingediend.
  Lees meer
 • 04 juni 2011 - Fiscus kent in 6 op de 10 gevallen geen uitstel van betaling directe belastingen toe

  Zes op de tien verzoeken voor een onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen wordt geweigerd. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Financiƫn Didier Reynders op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 01 juni 2011 - Minister De Clerck betwist overtreding van de arbeidswetgeving bij het ontslag van gerechtsbodes

  Ontslagnemend Justitieminister Stefaan De Clerck gaat in beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 10 mei 2011, dat bepaalt dat het ministerie van Justitie eind december 2009 bij het ontslag van 15 gerechtsbodes de arbeidswetgeving heeft overtreden. Dat kondigde hij gisteren in de Kamercommissie Justitie aan in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. Dat vonnis kent een opzeggingsvergoeding toe aan 15 bodes. De gevraagde vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht werd afgewezen.
  Lees meer
 • 21 mei 2011 - Gevraagd: meer aandacht voor internationale kinderontvoeringen

  Vandaag gaat een nieuwe Europese richtlijn over bemiddeling in grensoverschrijdende conflicten van kracht. De regels slaan ook op familiezaken, zoals ouders in een vechtscheiding die hun kind ontvoeren naar het buitenland. Om tussen te komen in dergelijke familieconflicten start Child Focus in september met het opleiden van 75 internationale familiebemiddelaars. Sabien, die de afgelopen weken aan verschillende ministers vragen stelde over dit thema, is tevreden met het project van Child Focus.
  Lees meer
 • 20 mei 2011 - Veroordelingen voor oudermoord uitzonderlijk

  In acht jaar tijd waren er in ons land 12 veroordelingen voor oudermoord. Dat blijkt uit cijfers, die Sabien opvroeg bij ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck. De cijfers beslaan de periode 2000-2008. Vandaag startte in Tongeren het assisenproces tegen de 35-jarige Hasselaar Philippe Loodts, die op 4 december 2009 zijn vader Francis en zijn moeder Jacqueline Vandebriel in hun slaapkamer het hoofd insloeg.
  Lees meer
 • 20 mei 2011 - Sabien te gast op formatiedag van VSOA in Oostende

   Sabien te gast op formatiedag van VSOA in Oostende Vandaag was Sabien, samen met onder andere collega Martine Taelman, gastspreker op de formatiedag van VSOA Groep 2 in hotel Royal Astrid te Oostende, op uitnodiging van federaal secretaris Justitie Johan Peeters. Sabien had het onder meer over elektronisch toezicht, minimale dienstverlening bij stakingen van cipiers, tewerkstelling van gedetineerden in de gevangenissen, enz. Enkele sfeerbeelden.
  Lees meer
 • 19 mei 2011 - Staat rijfde vorig jaar voor 7,5 miljoen euro aan erfenissen zonder erfgenamen binnen, maar moest spectaculair hoog bedrag terugbetalen

  De schatkist haalde vorig jaar 118 erfloze nalatenschappen binnen, goed voor 7,5 miljoen euro. Dat zijn er meer dan in 2009, toen de staat de hand legde op 87 erfenissen zonder erfgenamen, goed voor 9,6 miljoen euro. De netto-opbrengst daalde echter drastisch. Die bedroeg twee jaar geleden nog 4,9 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar slechts 605.543 euro was. In die cijfers zitten ook bij testament geregelde giften en legaten. Dat blijkt uit antwoorden van ontslagnemend minister van Financiƫn Didier Reynders (MR) op parlementaire vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 17 mei 2011 - Raad van State schorst contract juridische databanken voor de magistratuur

  De Raad van State heeft een contract van 1,2 miljoen euro, om juridische databanken ter beschikking te stellen van alle magistraten, geschorst. De ministerraad had op 24 maart 2011 zo'n contract gegund aan Wolters-Kluwer uit Mechelen. Deze firma zou de wetboeken en de juridische tijdschriften digitaal ter beschikking van de magistraten moeten stellen, zodat het aantal papieren abonnement kan worden beperkt. Maar concurrent Larcier De Boeck trok naar de Raad van State en liet de gunning schorsen. Met succes. Dat zei minister van Justitie Stefaan De Clerck vanmiddag in de Kamercommissie Justitie aan Sabien. Lees hier vraag en antwoord.
  Lees meer
 • 12 mei 2011 - Elk jaar zo'n 4.000 diefstallen in treinen en treinstations

  De spoorwegpolitie heeft in de periode 2007-2010 jaarlijks om en bij de 4.000 diefstallen geregistreerd in treinen en spoorwegstations. Circa twee op drie van deze feiten situeert zich in stations. Het aantal diefstallen in stations neemt af, terwijl het aantal in treinen toeneemt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer