De Pfaffs zetten de persvrijheid op de helling


Op eenzijdig verzoekschrift van de familie Pfaff heeft een rechter van eerste aanleg in Antwerpen beslist dat een artikel in het weekblad TV Familie niet mag verschijnen. De journalistenbond spreekt van zuivere censuur en een gevaarlijk precedent. Een ex-medewerker van De Pfaffs deed vorige week in TV Familie een boekje open over de familie. Volgens hem zou Jean-Marie er talloze affaires op nahouden en zou Carmen aan de drank zitten. Deze week zouden de lezers van TV Familie het vervolg kunnen lezen. Maar daar stak de familie een stokje voor.

Volgens Tom Versompel, de advocaat van de familie, was het artikel van vorige week gebaseerd op verzinsels die op geen enkele manier werden geverifieerd. Omdat gevreesd werd dat ook het nieuwe artikel de integriteit van de familie zou aantasten, werd een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. 'De persvrijheid heeft zijn limieten', verklaarde de advocaat aan het VRT-journaal.

'Wij beweren niet dat wat TV Familie over de Pfaffs brengt, correcte verslaggeving is', stelt Pol Deltour, de secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten. 'Waar het hier om gaat, is dat een rechter beslist dat een artikel niet mag verschijnen, zonder de inhoud ervan te kennen. Dat is de allereerste keer in de geschiedenis van de Belgische pers dat zoiets gebeurt.'

Dat is volgens Deltour in strijd met de grondwet. 'Het artikel 25 stelt dat elke censuur vanwege de overheid verboden is. Achteraf kan justitie wel vaststellen dat de journalist zijn werk niet goed gedaan heeft en kunnen er sancties getroffen worden. Ook wij weten dat er deontologisch van alles fout kan gaan. Daarom doen we ook aan zelfregulering. We hebben de Raad voor de Journalistiek geïnstalleerd die, los van de rechtspraak, de journalist op de vingers kan tikken. Maar hier is sprake van preventieve censuur.'

Daarmee zit Deltour op dezelfde lijn als De Persgroep Publishing, de uitgever van TV Familie. De Persgroep heeft beslist om verzet aan te tekenen tegen het vonnis. Terecht, vindt Deltour, want de prijsvrijheid komt op de helling te staan. 'Stel dat De Standaard aankondigt dat ze morgen nieuwe onthullingen brengt in de zaak-De Tandt. Dan zou een rechter op eenzijdig verzoekschrift van De Tandt en zonder de inhoud van het artikel te kennen, kunnen beslissen dat De Standaard het niet mag publiceren. Dat is onaanvaardbaar.'

Deltour geeft toe dat er in de journalistiek grenzen zijn verlegd. 'Het is inderdaad nodig dat een aantal normen en waarden in ere worden hersteld. Dat debat moet absoluut gevoerd worden. Maar deze zaak is zeker niet het voorbeeld om de rechten op de privacy te verdedigen. De Pfaffs zijn de meest "geoute" familie, en daar hebben ze zelf aan meegewerkt, onder meer door hun docusoap op VTM. Wat er gebeurd is rond de zelfdoding van Yasmine, is in dat opzicht veel ernstiger.'

Deze zaak zwengelt ook opnieuw de discussie aan over het gebruik van het eenzijdig verzoekschrift. Die juridische procedure impliceert dat de tegenpartij niet gehoord wordt. Kamerlid Sabien Lahaye- Battheu (Open VLD) kondigde gisteren aan dat ze in het parlement stappen zal ondernemen om het oneigenlijk gebruik van het eenzijdig verzoekschrift aan te pakken. (LB)

Bron: De Standaard, 24 september 2009

 

Pfaffs laten TV Familie censureren

ANTWERPEN - Geen tweede deel van het vernietigende artikel over de Pfaffs in TV Familie woensdag. Op eenzijdig verzoekschrift en op vraag van de familie heeft een rechter in kort geding beslist om het tijdschrift preventief te censureren, zelfs zonder dat de Pfaffs het artikel hadden gelezen.

Het weekblad liet vorige week een anonieme getuige de vuile was van de Pfaffs buiten hangen: Jean-Marie zou het niet te nauw nemen met de echtelijke trouw, waardoor Carmen dan weer naar de fles zou grijpen.

De familie diende meteen een klacht in wegens laster en eerroof. Deze week zou dezelfde anonieme getuige een boekje open doen over de financiën van Jean-Marie en co. Maar zo ver kwam het dus niet want een rechter heeft voorkomen dat het artikel zou verschijnen.

"Een hoogst merkwaardige beslissing want dit is regelrechte censuur en schept een zeer gevaarlijk precedent", zeggen zowel Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, als Flip Voets, secretaris-generaal en ombudsman voor de Raad voor Journalistiek. "Bovendien druist dit in tegen artikel 25 van de grondwet dat stelt dat er in ons land nooit censuur zal plaatsvinden."

Voets onderstreept wel dat het niet de eerste keer is dat in onze vaderlandse persgeschiedenis censuur wordt bevolen. "Ook journalist Maurice De Wilde kreeg er in zijn tv-reeks 'De Nieuwe Orde' mee te maken. Een rechter besliste toen eenzijdig dat een aflevering niet mocht uitgezonden worden. Een verbod dat toenmalig administrateur-generaal van de openbare omroep Cas Goossens wel naast zich neerlegde."

Politici

Ondertussen mengen zich ook de eerste politici in het debat. Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu sluit zich aan bij de journalistenvereniging en wil meteen het "oneigenlijk gebruik" van het eenzijdige verzoekschrift aanpakken. Ze pleit voor "een tegensprekelijke rechtszaak, met volle erkenning van de rechten van de verdediging, waarin het rechtscollege rekening kan houden met de belangen die gemoeid zijn met de persvrijheid."

Het lijkt dus dat de Pfaffs niet alleen een eerste slag hebben thuisgehaald, maar ook het debat rond censuur in de media hebben aangewakkerd. Ondertussen kregen ze ook nog goed familiaal nieuws te horen want de zieke Debby mocht alweer het ziekenhuis verlaten. Ze onderging vrijdag een kleine operatie aan de keel. PP

Bron: Het Belang van Limburg, 24 september 2009

 

'TV Familie' moet artikel Pfaffs schrappen

Het weekblad liet vorige week een getuige aan het woord over de interne keuken - of veeleer de slaapkamer - van de Pfaffs. De familie diende een klacht in wegens laster en eerroof. Deze week zou dezelfde anonieme getuige een boekje opendoen over de financiën van Jean-Marie en co. Maar zo ver kwam het dus niet want een rechter heeft voorkomen dat het artikel zou verschijnen.

"Een hoogst merkwaardige beslissing want dit is regelrechte censuur en schept een zeer gevaarlijk precedent", zeggen zowel Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, als Flip Voets, secretaris-generaal en ombudsman voor de Raad voor Journalistiek. "Bovendien druist dit in tegen artikel 25 van de grondwet dat stelt dat er in ons land nooit censuur zal plaatsvinden."

Voets onderstreept wel dat het niet de eerste keer is dat in onze vaderlandse persgeschiedenis censuur wordt toegepast. "Ook Maurice De Wilde kreeg er met De Nieuwe Orde mee te maken. Een rechter besliste toen eenzijdig dat een aflevering niet mocht uitgezonden worden. Een verbod dat toenmalig administrateur-generaal Cas Goossens wel naast zich neerlegde."

Ondertussen mengden zich ook de eerste politici in het debat. Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu noemt het eenzijdig verzoekschrift in mediazaken een 'bokshandschoen' en pleit voor een tegensprekelijke rechtszaak, met volle erkenning van de rechten van de verdediging, waarin het rechtscollege rekening kan houden met de belangen die gemoeid zijn met de persvrijheid. Of zegt net als professor mediarecht Dirk Voorhoof dat het beter zou zijn om bijvoorbeeld een afkeurende verklaring in te lassen.

Het lijkt dus dat de Pfaffs niet alleen een eerste slag hebben thuisgehaald, maar ook het debat rond censuur in de media hebben aangewakkerd. Ondertussen kregen ze ook nog goed familiaal nieuws te horen want de zieke Debby mocht alweer het ziekenhuis verlaten. Ze onderging vrijdag een kleine operatie aan de keel. PP

Bron: Gazet van Antwerpen, 24 september 2009