Kamercommissie Justitie keurt hervorming Assisen goed


Dit jaar werd herhaaldelijk en op pijnlijke wijze duidelijk dat er wat schort aan de wetgeving rond het voeren van assisenprocessen. Ondermeer het proces tegen Richard Taxquet (de vermeende moordenaar van André Cools) en dat tegen Marcel Habran (ook wel de peetvader van de Luikse maffia genoemd) moeten worden overgedaan, omdat volgens de rechter de rechten van de verdediging geschonden werden.

 

"Het Europees Hof van de Rechten van de Mens oordeelde begin dit jaar al dat Richard Taxquet geen eerlijk proces gekregen had, omdat de assisenjury haar beslissing niet gemotiveerd had. Het proces moest worden overgedaan. De publieke opinie reageerde verbijsterd, maar ook in gerechtelijke kringen zorgde deze wending voor opschudding", zegt Sabien.

 

Samen met haar collega Carina Van Cauter drong Sabien er toen op aan om de motiveringsplicht onmiddellijk op te lossen. Ze dienden daaromtrent toen een wetsvoorstel in. "Minister van Justitie Stefaan De Clerck wenste daar toen helaas niet op in te gaan. Zo verkreeg later op het jaar ook Marcel Habran dat zijn assisenproces moet worden overgedaan. Een dure en tijdrovende aangelegenheid die we dus hadden kunnen vermijden", zegt Sabien.

 

Meer zaken naar de correctionele rechtbank

 

De hervorming moet de assisenprocedure ook efficiënter maken. Het Hof van Assisen wordt ontlast door meer zaken naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Open Vld heeft er wel over gewaakt dat de bestraffing niet minder streng wordt door de correctionele rechtbank de bevoegdheid te geven gevangenisstraffen tot 20 jaar uit te spreken. Nu is dat maximum 10 jaar.